Sykkellodd

Jubileumspremie nulløp 50 år

Sykkel lodd oversikt:
Loddnr. Antall lodd
86 Andersen Johnny 1
94 Andersen Torunn 1
97 Bakken Kirsten 2
53 Bekkåsen Aril 1
1 Berg Leif 2
24 Berg Liv 2
89 Berg Sveinung 1
81 Berg Wenche 1
25 Bergseng Åse 2
72 Bjørgen Inger 1
26 Bjørnstad Kari 1
27 Bollingmo  Gunvor 1
98 Bratli Torunn 1
2 Brørby Svein 1
3 Bunes Harald 1
4 Bøhmer Stein 1
28 Clausen Karin 1
5 Clausen Petter 1
50 Dahl Berit Hv. 2
90 Dahl Hans E. 1
73 Dahl Kari S. 1
6 Dahl Per Karsten 1
7 Dahl Svein 2
29 Dølerud Annelise 1
8 Eriksen Jonn Olav 2
54 Fines Ståle 1
79 Finnerud Tom 1
80 Fossholm Agnar 1
84 Frølich Monica 1
91 Fuglesang Odd 1
30 Gjerdingen Liv 2
9 Gjerstad Per O. 2
74 Gravdahl Marry B. 1
10 Gravdahl Thorleif 1
31 Gulbrandsen Eva 2
11 Gulbrandsen Ragnar 2
32 Halse Britt Ellen 1
33 Hansen Grethe K. 1
34 Hansen Heidi 1
12 Hansen Magne 1
87 Hansen Morten 1
99 Helgesen Roar 1
35 Holen Ragnhild 1
67 Hølen Odd 1
13 Johnsrud Eilert 2
78 Kongsmo Ole J. 1
82 Kristoffersen Anne K. 1
68 Kristoffersen Jan 1
83 Kristoffersen Marlene 1
36 Krokvik Inger L. 1
14 Kvifte Gunnar 2
37 Kvifte Turid 2
15 larsen Oddvar 2
69 Loe Hans Jørgen 1
38 Loe Karin 1
95 Mathisen Torunn 1
55 Meier Paul 2
39 Monserud Brit O 1
16 Monserud Erik 2
17 Munkerud Karl 2
40 Munkerud Torill 2
56 Myrvold Torkild 2
93 Norstrøm Johan Fr. 1
92 Nymoen Bjørn 1
18 Olberg Knut 2
41 Olberg Runa 2
57 Olsen Reidar 1
66 Olsen Sidsel 1
42 Pedersen Eva S. 2
58 Relling Olav 1
59 Ringnes Øystein 2
85 Roskifte Haldis 1
51 Rustand Kari 1
70 Rygg Ingebrigt 1
43 Røine Gerd 2
44 Sandli Britt 2
19 Sandli Terje 1
20 Simarud Viggo 2
60 Skjeggerud Vidar 2
77 Solli Lena 1
75 Sollie Torhild 1
71 Solvang Asbjørn 1
76 Solvang Grethe 1
61 Steinkjer Bjørn 2
45 Steinkjer Elisabeth 2
62 Strand Rolf A. 1
63 Stubbraaten Per 1
64 Søndergaard  Eigil 2
46 Tellefsen Berit 2
21 Tellefsen Tore 2
52 Thomter Cecilie 1
88 Thoresen Yngve 1
22 Thune Sverre 2
96 Tuftin Bjørn S. 1
65 Tuftin Per Ragnar 1
47 Tørrisplass Grethe 2
48 Tørrisplass Lene 1
49 Østvang Trinelise 2
23 Aarøen Karl H. 2
100 Aaserud Bjørn 1
101 Sandli Frank 1