Endring nulløps-arena

Hei alle nulløpere.

På grunn av usikre forhold i Scjongslund er nulløpet den 22. august endret til Eggemoen.

Nest før startsignalet går