Minneord Vidar Gravdahl

Vidar Gravdal til minne.

 

Den triste beskjeden om Vidar Gravdals bortgang etter et kort sykeleie, kom totalt uventet på alle som kjente ham som en av de etablerte og meget trofaste i  nulløpsfamilien gjennom mange år.  Han var på plass så sent som 3.mai på Bergermoen. Bare et par uker senere ble det avdekket en langt fremskredet kreft med spredning til vitale organer som dessverre ga lite håp om bedrende behandling.

Etter kun fire dager på Austjord Hospice sovnet Vidar inn lørdag 11.juni.

Han kom inn i nulløpssporten tidlig i 90-åra som følge av Follum Fabrikkers opplegg for å bedre den fysiske formen for sine ansatte under ledelse av Frank Sandli. Han fant seg fort til rette i jakten på «smultringtallet og skoftet sjelden et løp. Han var en beskjeden kar, uten de store fakter, men med gode sosiale antenner. I jakten på nuller ble det dusinet fullt, og det ga ham krusutmerkelse. Han utmerket seg ellers som en ivrig og dyktig fotograf som medlem i Kameraklubben, og de som har Kameraklubbens  kalender for 2016 på veggen vil se at nettopp Junimånedens bilde fra Røyse er Vidar Gravdals foto.

Mange vil savne Vidar Gravdal som den hyggelige personen han var. I Kameraklubben var han en meget avholdt ressursperson. Vidar ble nær 63 år gammel.

I ærbødighet og respekt minnes vi Vidar Gravdal.

 

Odd Hølen.