Odd’s kommentarer fra løp nr. 19

Kilemoen 17.09.19

USTOPPELIGE ODDVAR MED NUMMER 68

OG ASTRID UTLIGNER PÅ DRONNINGTOPPEN

Kilemoen ønskes velkommen tilbake på nulløpskartet. Vardar hadde funnet fram til gode løypetraseer i et annet område enn det man opererte i for noen år siden. Med parkeringsmulighet ved Sivilforsvarsanlegget var den saken løst på en grei måte. At det står en kvinne bak enhver «stor mann» ble behørig poengtert da Brit Sandlie ble gratulert på 75-årsdagen sin den selvsamme dag og med velvalgte ord av Erik Monserud overrakt en blomsterhilsen fra «Gruppa» med stor takksigelse for alt det velsmakende for gane og mage hun serverer på årsmøtet. For bloggerens egen del skal det legges til at en med litt tid aldri forlater Alf Westernsgate uten kaffe og noe å bite i. Dessuten er det en kjensgjerning at Brit med sitt store utvalg av malt håndverk har vært en populær premieleverandør..Joda, Terje har vært heldig med «kjerringa», som ellers ikke er ei dame med de store fakter. Der slekter hun på gemalen. På det sportslige plan er det bare å bøye seg «i hatten» for King Oddvar of the donuts imperium som med årets tredje nå har 68 fulltreffere i sin lange karriere. Med luke på fem til Tore Tellefsen blir det ikke «regjeringsskifte» i overskuelig framtid. Om det blir tronskifte på Dronningtoppen er ikke lett å forutsi for Astrid Kristensen er nå også oppe i 48, som Brit Sandlie, og Eva Gulbrandsen puster dem i nakken med 47. Ragnar Gulbrandsen er heller ingen novise som smultringjeger og vil nå bli gjort krus på med sin 30. null. De to øvrige nullene var det Else Marie Bogen og Anne-Karin Kristoffersen som sto for da de stemplet inn til sin fjerde null og sølvmerke er innen rekkevidde.

Tirsdag bærer det opp på Børdalsmoen med start kl.18.00 og også livetrekning for cupens semifinaler.