Cuptrekning 4. runde

CUPTREKNING – 4.RUNDE.

  1. Kirsten Bakken –        Jorun Tuftin
  2. Hans Kr. Myhre –        Thorbjørn Solvang
  3. Victoria Moen –        Vidar Skjeggerud
  4. Oddvar Larsen –        Trinelise Østvang
  5. Aril Bekkåsen –        Turid Kvifte
  6. Jan Arild Gulbrandsen- Gunnar Kvifte
  7. Liv Gjerdingen –        Ingrid Gulbrandsen
  8. Elisabeth Steinkjer –        Thorleif Gravdahl

 

Denne cuprunden avvikles på Børdalsmoen 14. august.