Nulløpstart, Odd’s kommentarer

 

 

 

Senere påske betyr senere nulløpsstart, men så snart hverdagen er i gang igjen er det klart for «vårslepp». Tirsdag 18. april kan man erklære den 45.  jaktsesongen for «smultringtall» for åpnet, og den varer helt til 14.oktober med et sommerlig avbrekk. Det betyr at de som ikke har til hensikt å skofte et eneste løp vet at tirsdagskveldene er «booket» til langt ut på høsten. Det er arrangementsveteraner Turid og Gunnar Kvifte som sender løpere og gangere ut i Schjongslundens velkjente terreng i åpningsløpet, og det er også her det andre løpet finner sted, mens man trekker opp på Eggemoen i de to neste løpene. Det er for øvrig Eggemoen som med sine fem løp i forskjellige traseer er det mest brukte området og det er grunn til å merke seg at Karsten Hansen fortsatt har meldt seg arrangementsklar ved gul bru.Hvilket betyr at sprekingen fra Vågårdsbygda vil tilbringe deler av 92-årsdagen sammen med nulløpsfamilien. Selv om man de seneste sesongene har hatt noe nedgang i deltakertallet, så er det fortsatt tresifrede antall når startsignalet går, og arrangementsstaben med Terje Sandlie i spissen nærer ingen bekymring for nulløpenes fortsatte eksistens i mosjonistmarkedet. De har sin «nisje» i det store tilbudet som ringeriksdistriktet kan tilby. Ikke minst er den sterke sosiale profilen i disse ukentlige svettetreffene av vesentlig betydning kombinert med en startkontingent som tyder på at man ikke har tatt hensyn til prisstigningen de senere år, men allikevel ikke opererer med røde tall i regnskapet. Så lenge det også er relativt bynære områder å ty til, så er det mye som tyder på en fortsatt ungdommelighet i et mosjonstilbud som om fem år vil gå sin 50.sesong i møte. Så får det heller stå sin prøve at de som i 1973 dro i gang dette og fortsatt står i bresjen begynner å kunne tåle betegnelsen «retro» uten å la seg påvirke i for stor grad så lenge entusiasmen og gleden er drivkraften.

I sesongen som står for døren håper man at mange av den yngre garde vil finne nulløp som en spennende aktivitet selv om det ikke er pokemon man jakter på.