Regler og Informasjon

Nulløpserie og Cup

I nulløpserien teller i alt 15 av 23 løp. Nulløpscupen består av 7 løp, og løp nummer en og to gjelder som kvalifisering til cupen. På avslutningsdagen, går cupens gull og bronse finaler. Alle må følge oppsatte cuprunder.

Vedr. kort/lang løype
For de som vanligvis løper lang løype, kan ved skade/sykdom benytte kort løype, men man blir registrert i den løypa man har flest starter.

Nytt om Cup: Langløpere som møter kortløpere i cupen, kan velge kort løype samme som makkeren slik at det blir like forhold dem i mellom.

Løypelengder: Kort løype: 2 x ca. 1000 meter – Lang løype: 2 x ca. 2000 meter.

Startkontingent

Kr.5,- for voksne, kr. 2,- for barn og kr. 10,- for familie.

Men husk at en premie til avslutningen skal også være med dersom du har deltatt i15 løp.

Det er mulig å ta med premie for de som ikke er til stede på avslutningen, men da må de sørge for at vedkommende også har levert premie..

Premiering

Vandrepokaler i dame og herreklassens lang løype, og det samme i kortløpa. Barnklassen, 14 år og yngre, vinner pokalen til odel og eie hvert år. Premiert blir også beste ektepar/samboere og cupfinalistene. Ellers premieres alle som fullfører 15 løp. De som har deltatt i minst 15 løp er også med på trekningen av to gavekort fra Ringerike Gjestegård. Ett gavekort trekkes også blant alle som er tilstede på avslutningen uansett antall løp.

Husk at terminlisten har et loddnummer hvor du kan vinne to gavekort fra Sandberg sport på kr. 500,- (trekkes på avslutningsdagen – husk å ta med din nummererte  terminliste.)

Nytt av året: Du kan vinne en bil som du kan disponere i en måned. Bilen lånes ut av Hamax Auto. Regler for trekning kan du lese om på siste side.

Statutter for nullklubben

1.null, bronsemerke, 3.null bronsemerke med farger, 5.null sølvmerke, 7.null gullmerke, 12, 20, 30, 40 osv. porselenskrus med påskrift. Fra og med 55 nuller blir det fat for hver 5. null videre.

Stempling av tid

Unngå at kortet blir brettet eller blir vått. Det kan føre til kø ved klokkene. Trekk ikke ut kortet igjen før stemplingen er fullført. Deltagerne må selv ta ansvaret for at tiden er lesbar, ikke leselige kort blir plassert bakerst på resultatlisten dersom man ikke har referanser til andre deltagere. Likevel blir res. i beste fall satt til 5 sek.

Til nye deltagere

I våre nulløparrangement er det selvbetjening.  Det vil si at du fyller ut startkort og betaler i boksen på bordet. Studér stemplingsklokka og prøv noen stemplinger før start. Spør de andre om noe er ukla

NB, – vedr. Juks

Det er ikke lov å bruke hjelpemidler som, klokke mobiltelefon eller musikk på øret.

Skader

All deltagelse i arrangementene skjer på eget ansvar.

www.nullop.no                                                                                                                             Vår nettside «www.nullop.no» Redaktør Knut Olberg. (knuolber@online.no) 

VIKTIGE INTERNETTADRESSER FOR NULLØPERE

Statistikkførere: as-solv@online.no

vs@viken.skog.no

VELKOMMEN TIL SOSIAL TRIM!

NB. På grunn av koronaen vet vi ikke når og om vi kommer i gang i år heller, men vi får håpe det retter seg etter vaksineringen kommer i gang. Følg med i avisen om eventuelt starttidspunkt.