Regler og Informasjon

Nulløpserie og Cup

Nulløpserie og Cup

I nulløpserien teller i alt 15 av 23 løp. Nulløpscupen består av 7 løp, og løp nummer en og to gjelder som kvalifisering til cupen. På avslutningsdagen, går cupens gull og bronse finaler. Alle må følge oppsatte cuprunder. Vedr. kort/lang løype: For de som vanligvis løper lang løype, kan ved skade/sykdom benytte kort løype, men man blir registrert i den løypa man har flest starter i. Om Cup: Langløpere som møter kortløpere i cupen, kan velge kort løype samme som makkeren slik at det blir like forhold dem imellom, om ønskelig. Løypelengder: Kort løype: 2xca.1000m—Lang løype: 2xca.2000m. Startkontingent: Kr.5,- for voksne, kr. 2,- for barn og kr. 10,- for familie. Men husk at en premie til avslutningen skal også være med dersom du har deltatt i15 løp. Det er mulig å ta med premie for de som ikke er til stede på avslutningen, men da må de sørge for at vedkommende også har levert premie. Premiering; Vandrepremiene er nå kuttet ut, det blir premie til odel og eie i stedet. Premiert blir også beste ektepar/samboere og cupfinalistene. Ellers premieres alle som fullfører 15 løp. De som har deltatt i minst 15 løp er også med på trekningen av to gavekort fra Ringerike Gjestegård. Ett gavekort trekkes også blant alle som er tilstede på avslutningen uansett antall løp. Husk at terminlisten har et loddnummer hvor du kan vinne to gavekort fra Sandberg sport på kr. 500,- (trekkes på avslutningsdagen, husk å ta med din nummererte terminliste.) 50 års jubileumspremie, en el-Sykkel trekkes ut. Les regler for trekning i den trykte terminlisten. Statutter for nullklubben: 1.null, bronsemerke, 3.null bronsemerke med farger, 5.null sølvmerke, 7.null gullmerke, 12, 20, 30, 40 osv. porselenskrus med påskrift. Fra og med 55 nuller blir det fat for hver 5.null videre. Stempling av tid: Unngå at kortet blir brettet eller vått. Det kan føre til kø ved klokkene. Trekk ikke ut kortet igjen før stemplingen er fullført. Deltagerne må selv ta ansvaret for at tiden er lesbar, hvis ikke blir kortet plassert bakerst på resultatlisten dersom man ikke har referanser til andre deltagere. Likevel blir res. i beste fall satt til 5 sek. Til nye deltagere: I våre nulløparrangement er det selvbetjening. Det vil si at du fyller ut startkort og betaler i boksen på bordet. Studér stemplingsklokka og prøv noen stemplinger før start. Spør de andre om noe er uklart. NB, – vedr. Juks: Det er ikke lov å bruke hjelpemidler som, klokke, mobiltelefon eller musikk på øret. (det har forekommet) Skader: All deltagelse i arrangementene skjer på eget ansvar. Det er i år 50 år siden nulløpene startet på Ringerike. I den forbindelse blir det en markering på avslutningen med en liten fest med musikk og kanskje en dans etter den tradisjonelle premieutdelingen den 7. oktober.

VELKOMMEN TIL SOSIAL TRIM!

Alt om nulløp finner du på www.nullop.no Resultatlister sendes statistikkførerne, Vidar, Terje og nettsideredaktøren Knut Olberg. vs@viken.skog.no terjesandlie@gmail.com og knuolber@online.no