admin

Posts by admin

Årsberetning 2018

Årsberetning 2018

Nulløparrangørenes årsberetning 2018. Nulløpgruppen har i år bestått av leder: Terje Sandlie, kasserer, Tor Søgnen, statistikkførere, Berit Myhre og Vidar Skjeggerud, med Asbjørn Solvang som støtte. cupleder, Odd Hølen, med hjemmekontor, nullmerkesjef, Torill Munkerud, materialforvalter, Tore Tellefsen, og startkontingentansvarlig, Erik Monserud. Redaktør for hjemmesiden, ”www.nullop.no”, Knut, Olberg. Teltansvarlig, Øystein Ringnes. Det er avholdt ett terminlistemøte. […]

Odd’s avslutningskommentarer

Sammendrag resultater 2018 15 løp

Resultater nulløp 13.10.18

Odd’s kommentarer fra løp nr. 23

Resultater nulløp 09.10.18

Oversikt etter 22 løp

Odd’s kommentarer fra løp nr. 22

Resultater nulløp 02.10.8

Noen betraktninger fra Odd

Noen betraktninger fra Odd