Sammenlagt premiering 2022

Serievinnere 2022

Sammenlagtpremiering  nulløp 2022
Plass Damer kort Sum result
1 Sandlie Brit 34
2 Gulbrandsen Eva 41
3 Dølerud Anne Lise 41
Herrer kort
1 Olberg Knut 31
2 Munkerud Karl 31
3 Aarøen Karl H 43
Herrer lang
1 Myrvold Torkil 32
2 Skjeggerud Vidar 54
3 Bekkåsen Arild 61
Damer lang
1 Dahl Hvinden Berit 79
2 Tomter Cecilie 91
Barn
1 Sørsveen Aleksander K 257
Videre rekkefølge uavhengig av klasse
13 Holen Ragnhild 43
14 Kvifte Gunnar 45
15 Bakken Kirsten 45
16 Tellefsen Tore 47
17 Munkerud Torill 47
18 Tellefsen Berit 52
19 Eriksen Jonn Olav 58
20 Bergseng Åse 58
21 Sandlie Terje 60
22 Berg Leif 63
23 Kristoffersen Jan 63
24 Solvang Asbjørn 65
25 Hansen Grethe Karin 66
26 Monserud Brit Olaug 66
27 Gravdahl Torleif 67
28 Gjerdingen Liv 69
29 Ringnes Øystein 71
30 Berg Liv 73
31 Tuftin Bjørn S 73
32 Monserud Erik 75
33 Steinkjer Elisabeth 78
34 Norstrøm Johan Fr 80
35 Meier Paul 81
36 Thune Sverre 83
37 Kongsmo Ole Jonny 85
38 Berg Wenche 86
39 Bollingmo Gunvor 91
40 Olberg Runa 91
41 Krokvik Inger L. 92
42 Dahl Svein 94
43 Steinkjer Bjørn 95
44 Larsen Oddvar 97
45 Pedersen Eva Solnes 98
46 Fines Ståle 99
47 Østvang Trinelise 106
48 Aaserud Bjørn 106
49 Kvifte Turid 110
50 Relling Olav 110
51 Johnsrud Eilert 111
52 Gravdahl Mary B 118
53 Stubbraaten Per H. 137
54 Gulbrandsen Ragnar 161
55 Loe Karin 163
56 Berg Sveinung 169
57 Hølen Odd 253
Parklasse
5 Berg Liv 73
Berg Leif 63
136
12 Berg Wenche 86
Berg Sveinung 169
255
9 Dahl Hvinden Berit 79
Dahl Svein 94
173
10 Gravdahl Mary B 118
Gravdahl Torleif 67
185
11 Gulbrandsen Eva 41
Gulbrandsen Ragnar 161
202
8 Kvifte Turid 110
Kvifte Gunnar 45
155
7 Monserud Brit Olaug 66
Monserud Erik 75
141
1 Munkerud Torill 47
Munkerud Karl 31
78
4 Olberg Runa 91
Olberg Knut 31
122
2 Sandlie Brit 34
Sandlie Terje 60
94
3 Tellefsen Berit 52
Tellefsen Tore 47
99
6 Dølerud Anne Lise 41
Fines Ståle 99
140