Resultater fra nulløp på Hvervenmoen 07.06.16

Resultater Null-løp Hvervenmoen 07.06.16
Arrangør: Viken skog
Antall deltagere: 117 Antall nuller : 7
Barn Resultat
Solberg Eivind Støen 3
Karlsen Nina 5
Damer kort
Bergseng Åse 0
Gulbrandsen Ingrid 0
Skaugrud Erna 0
Steinkjer Elisabeth 0
Bakken Kirsten 1
Bjørnstad Kari R 1
Gautvedt Siw 1
Gjerdingen Liv 1
Opperud Anne Irene 1
Hovda Ingvild H 2
Karlsen Gro A. 2
Munkerud Torill 2
Myhre Rigmor 2
Solberg Line Støen 2
Sten Marianne F 2
Sørsveen Nella 2
Nestegard Tone 3
Nordrum Mari 3
Halse Britt-Ellen 4
Jevne Lone 5
Berg Liv 6
Bjerke Wenche 6
Gulbrandsen Eva 7
Holen Ragnhild 7
Holmen Åse Marit 7
Houmann Evy 7
Jevne Mette 7
Stensrud Tove 7
Dølerud Anne Lise 8
Kvifte Turid 8
Østvang Trinelise 8
Røine Gerd 9
Osnes Gun S. 10
Tørrisplass Grethe 11
Tuftin Reidun 18
Kristensen Astrid 21
Pedersen Eva Solnes 54
Berg Torill Knive 65
Herrer kort
Bunes Harald 1
Gulbrandsen Jan Arild 1
Nebell Knut Helge 1
Solberg Torbjørn 1
Johnsen Erland 2
Kvifte Gunnar 2
Solvang Torbjørn 2
Edvardsen Finn 4
Bøhmer Stein 5
Gravdahl Torleif 5
Edvardsen Odd 6
Hvalsmarken Lars 6
Munkerud Karl 7
Aaveren Jan 8
Østvang Helge 8
Tørrisplass Kjell 11
Brenna Kåre 12
Jensen Per-Arne 12
Karlsen Roger 12
Moen Per 14
Røine Arne 15
Gulbrandsen Ragnar 17
Johnsrud Eilert 22
Hvalsmarken Helge 33
Damer lang
Tellefsen Rita 0
Karlsen Gunn Lene 1
Korgerud Anne Turid 1
Bårnås Anette S 2
Nyhus Venke 3
Bekkåsen Benthe 4
Tryterud Thrine-Lise 4
Mathisen Torunn 5
Solberg Sidsel B 5
Olsen Sidsel E 7
Rustad Kari 8
Bjerke Kari 11
Tuftin Jorun 14
Ohren Vilbjørg 16
Gravdahl Mary B 17
Strand Bente Chr 21
Bjørgen Inger 23
Johansen Hilde 24
Monserud Brit Olaug 24
Herrer lang
Fines Ståle 0
Selte Geir 0
Monserud Erik 1
Solvang Asbjørn 1
Bekkåsen Arild 2
Gustavsen Eddie 2
Meier Paul 2
Nyhus Knut 2
Rustand Alexander 2
Steinkjer Bjørn 2
Stubbraaten Per H. 2
Edvardsen Finn Chr. 3
Tellefsen Per Egil 3
Relling Olav 4
Håkenrud Kjell 5
Kongsmo Ole Jonny 5
Nilsen Magne 5
Bratlund Terje 6
Ringnes Øystein 6
Gundersen Arild 7
Søndergaard Eigil 7
Aarøen Karl H. 8
Tellefsen Tore 8
Aaserud Bjørn 10
Moe Andre 10
Larsen Oddvar 11
Solberg Bjørn 13
Tuftin Per R. 13
Dahl Geir 15
Strand Rolf A 16
Meier Alf 18
Sandli Frank 25
Thune Sverre 28
Vikebø Sigurd 155  2016-06-07 null løp Viken  skog