Resultater i andre runde cupen

SLIK ENDTE  2.RUNDE I CUPEN.

EN X = FRAVÆRENDE – MOTSTANDER VIDERE PÅ W.O.

 

 1. Venke Nyhus                6       Nella Sørsveen              0
 2. Gerd Røine                   X       Helge Østvang              9
 3. Evy Houmann              0       Liv Berg                        X
 4. Vidar Skjeggerud         3       Thorbjørn Solvang       0
 5. Anne Lise Dølerud       12     Finn Edvardsen            1
 6. Liv Gjerdingen             6       Runa Olberg                 5
 7. Arild Gundersen          2       Cecilie Tomter              15
 8. Knut Olberg                 7       Per-Arne Jensen           4
 9. Svein Amundsen          31     Kirsten Bakken            2
 10. Asbjørn Solvang          2       Kåre Brenna                 0
 11. Aril Bekkåsen              5       Hege Nordrum             X
 12. Astrid Kristensen         X       Ole Jonny Kongsmo     5
 13. Bjørn Solberg               1       Liss Hansen                  11
 14. Per Ragnar Tuftin       X       Britt-Ellen Halse           4
 15. Torbjørn Solberg         3       Tone Nestegard            8
 16. Marianne Sten              0       Torunn Mathisen          3
 17. Sidsel Solberg               7       Per Moen                      7  Omkamp
 18. Tove Stensrud              6       Jan Aaveren                 6  Omkamp
 19. Siw Gautvedt               X       Eva Solnes Pedersen     29
 20. Olav Relling                 1       Ragnar Gulbrandsen    8
 21. Stein Bøhmer               1       Lone Jevne                    2
 22. Roger Karlsen              0       Ulrikke Sandli              X
 23. Svein Dahl                    8       Thorleif Gravdahl        1
 24. Jon Anders Kvisgaard 1       Kjell Tørrisplass           11
 25. Alexander Rustand      2       Ole Chr.Klemmetsrud 6
 26. Sidsel E. Olsen              6       Trinelise Østvang                  9
 27. Gro A. Karlsen             1       Tone Bjørklund            0
 28. Ragnhild Holen            1       Anne Lehne                  0
 29. Rigmor Myhre              2       Kari R. Bjørnstad        8
 30. Elisabeth Steinkjer       8       Arne Røine                   2
 31. Erland Johnsen            1       Karl Hermod Aarøen   7
 32. Johan Fr. Norstrøm     X       Åse Bergseng                2

 

Schjongslunden 31.05.16, vi venter på start

Schjongslunden 31.05.16, vi venter på start