Vår cupgeneral i Land har foretatt trekning for 2. runde i cupen. Se nedenfor

P1080048

 

 

 

 

 

 

TREKNING  FOR  2.RUNDE I CUPEN !

 1. Venke Nyhus                         Nella Sørsveen
 2. Gerd Røine                            Helge Østvang
 3. Evy Houmann                       Liv Berg
 4. Vidar Skjeggerud                  Thorbjørn Solvang
 5. Anne Lise Dølerud                 Finn Edvardsen/Knut Amundsen
 6. Liv Gjerdingen                      Runa Olberg
 7. Arild Gundersen                    Cecilie Tomter
 8. Knut Olberg                          Per-Arne Jensen
 9. Svein Amundsen                    Kirsten Bakken
 10. Asbjørn Solvang                    Kåre Brenna
 11. Aril Bekkåsen                        Hege Nordrum
 12. Astrid Kristensen                   Ole Johnny Kongsmo
 13. Bjørn Solberg/

Kjersti Hovland                     Liss Hansen

      14.Per Ragnar Tuftin                Britt-Ellen Halse

      15.Torbjørn Solberg                  Tone Nestegard

      16.Marianne Sten                      Torunn Mathisen/Eva Gulbrandsen

      17.Sidsel Solberg                       Per Moen

      18.Tove Stensrud                       Jan Aaveren

      19.Siw Gautvedt                        Eva Solnes Pedersen

      20.Olav Relling                          Ragnar Gulbrandsen

      21.Stein Bøhmer                        Lone Jevne

      22.Roger Karlsen                       Ulrikke Sandli

      23.Svein Dahl                            Thorleif Gravdahl/Odd Edvardsen

      24.Jon A.Kvisgaard                   Kjell Tørrisplass

      25.Alexander Rustand               Ole Chr.Klemmetsrud

      26.Sidsel E. Olsen

           Per E.Tellefsen                      Trinelise Østvang

      27.Gro A. Karlsen                      Tone Bjørklund

      28.Ragnhild Holen                     Anne Lehne

 1. Rigmor Myhre                     Kari R. Bjørnstad
 2. Elisabeth Steinkjer               Arne Røine
 3. Erland Johnsen                    Karl Hermod Aarøen
 4. Johan Fr. Norstrøm             Åse Bergseng

 

      2.runde foregår i Schjongslunden 31.mai.

 

  

 

HER KAN DU SE HVILKET KAMPNUMMER DU HAR PÅ OVERSIKTEN FOR 2.RUNDEKAMPENE.

 

Amundsen, Knut          5

Amundsen, Svein         9

 

Bakken, Kirsten           9

Bekkåsen, Aril              11

Berg, Liv                       3

Bergseng,Åse                32

Bjørklund, Tone           27

Bjørnstad, Kari R.        29

Brenna, Kåre                10

Bøhmer, Stein               21

 

Dahl, Svein                   23

Dølerud,Anne Lise          5

Edvardsen, Finn             5

Edvardsen, Odd           23

 

Gautvedt, Siw               19

Gjerdingen, Liv              6

Gravdahl, Thorleif       23

Gulbrandsen, Eva        16

Gulbrandsen, Ragnar  20

Gundersen, Arild            7

 

Halse, Britt-Ellen          14

Hansen, Liss                 13

Holen, Ragnhild           28

Houmann, Eva               3

Hovland, Kjersti           13

Jensen, Per-Arne            8

Jevne, Lone                  21

Johnsen, Erland           31

 

Karlsen, Gro A.            27

Karlsen, Roger             22

Klemmetsrud, Ole C.    25

Kongsmo, Ole Johnny  12

Kristensen, Astrid         12

Kvisgaard, Jon Anders 24

Lehne, Anne                 28

Mathisen, Torunn        16

Moen, Per                     17

Myhre, Rigmor             29

 

Nestegard, Tone           15

Nordrum, Hege            11

Norstrøm, Johan Fr.     32

Nyhus, Venke                 1

Olberg, Knut                  8

Olberg, Runa                  6

Olsen, Sidsel E.             26

Pedersen, Eva Solnes    19

 

Relling, Olav                 20

Rustand, Alexander     25

Røine, Arne                  30

Røine, Gerd                    2

 

Sandli, Ulrikke             22

Skjeggerud, Vidar          4

Solberg, Bjørn              13

Solberg, Sidsel              17

Solberg, Torbjørn        15

Solvang, Asbjørn          10

Solvang, Thorbjørn        4

Steinkjer, Elisabeth      30

Sten, Marianne             16

Stensrud, Tove             18

Sørsveen, Nella               1

 

Tellefsen, Per Egil         26

Tomter,Cecilie                7

Tuftin, Per Ragnar       14

Tørrisplass, Kjell          24

 

Østvang, Helge               2

Østvang, Trinelise        26

Aarøen, Karl Hermod  31

Aaveren, Jan                18