Resultater fra cup nr. 1 på Eggemoen 10.05.16

RESULTATENE  FRA  1.RUNDE-KAMPENE  PÅ EGGEMOEN  10.05.

ET X I RUBRIKKEN = FRAVÆRENDE OG MOTSTANDEREN  GÅR  VIDERE PÅ W.O.

 

 1. Tuva Sandli                  2       Alexander Rustand                1
 2. Lone Jevne                   1       Kjetil Nørgaard                     X
 3. Ulrikke Sandli              1       Marit Lyseng                         X
 4. Knut Sundberg            X       Marte Pedersen                      X
 5. Torbjørn Dahl              X       Rolf Arne Strand                   X
 6. Knut Helge Nebell        7       Astrid Kristensen                   2
 7. Olav Relling                 13     Bjørn Steinar Tuftin              X
 8. Tove Stensrud              6       Beathe Christiansen               X
 9. Gunnar Kvifte              X       Ragnar Gulbrandsen             1
 10. Britt-Ellen Halse          6       Torill Knive Berg                   35
 11. Elisabeth Steinkjer       11     Teodor Hansen                      X
 12. Øystein Ringnes           X       Grethe M. Solvang                X
 13. Sidsel Solberg               0       Frank Sandli                          3
 14. Kari R. Bjørnstad        10     Turid Kvifte                           X
 15. Marianne Sten              0       Kjell Håkenrud                     X
 16. Arnt Myrann               13     Ole Chr. Klemmetsrud          1
 17. Kjell Tørrisplass           11     Tore Tellefsen                        13
 18. Erland Johnsen            3       Ingebrigt Rygg                       13
 19. Venke Nyhus                6       Lars Petter Larsen                 X
 20. Tone Nestegard            3       Cornelius  Edvardsen            X
 21. Per Moen                      4       Karl Munkerud                     6
 22. Remy Øvereng             X       Gro A. Karlsen                      12
 23. Frøydis Maurtvedt       X       Rigmor Myhre                       4
 24. Kirsten Bakken            10     Vilbjørg Ohren                      12
 25. Thorleif Gravdahl        12     Odd Edvardsen                     12
 26. Johan Fr. Norstrøm     2       Anne Irene Opperud             5
 27. Torbjørn Solberg         1       Lena Øvereng                        X
 28. Aril Bekkåsen              5       Siv Eiren Frøshaug                X
 29. Cecilie Tomter              9       Brit Sandlie                            10
 30. Arne Røine                   3       Grethe Tørrisplass                 6
 31. Finn Edvardsen           6       Knut Amundsen                    6
 32. Stein Bøhmer               13     Bente Chr. Strand                 X
 33. Torunn Mathisen         11     Eva Gulbrandsen                   11
 34. Reidar Olsen                 5       Trinelise Østvang                            2
 35. Jon Anders Kvisgaard 8        Ida B. Enerhaugen                X
 36. Liv Berg                       0       Eddie Gustavsen                    12
 37. Sidsel E. Olsen              9       Per Egil Tellefsen          9
 38. Wenche Bjerke             5       Liss Hansen                  1
 39. Geir Engen                   X       Tom Finnerud              X
 40. Marianne Bråten          X       Ida Marie Dahl             X
 41. Ole Jonny Kongsmo     3       Tove Aamodt                X
 42. Trine-Lise Tryterud     5       Gerd Røine                   3
 43. Bente Ihlen                   11     Karl Hermod Aarøen   4
 44. Knut A. Nilsen              5       Svein Dahl                    3
 45. Kari Bjerke                  X       Evy Houmann              0
 46. Asbjørn Solvang          1       Torill Munkerud          5
 47. Jan Aaveren                 12     Herrmann Bakke         X
 48. Tage Hybertsen            10     Siw Gautvedt                0
 49. Liv Gjerdingen             11     Grete Nystad                X
 50. Kåre Brenna                8       Eigil Søndergaard        X
 51. Magne Nilsen                3       Knut Olberg                 1
 52. Ragnhild Holen            1       Geir Selte                      7
 53. Olav Bråten                  X       Line A. Groven             X
 54. Mette Jevne                  8       Anne Lise Dølerud       4
 55. Terje Sandlie                13     Svein Amundsen          2
 56. Arild Gundersen          3       Kristin Amundsen        13
 57. Tone Bjørklund           12     Gunn L. Karlsen           44
 58. Ståle Fines                    7       Roger Karlsen              3
 59. Berit Hvinden Dahl      X       Vidar Skjeggerud         6
 60. Nella Sørsveen              1       Reidun Brevik              4
 61. Anne Lehne                  2       Knut Gjerde                 7
 62. Thorbjørn Solvang      8       Vidar Gravdal              X
 63. Runa Olberg                13     Bjørn Steinkjer             X
 64. Eva Solnes Pedersen     14     Jorun Tuftin                 16

 

 SAMTLIGE OPPSATTE RESERVEKAMPER BLE TELLENDE + YTTERLIGERE EN SOM BLE TRUKKET UT AV DE MED 8 I KVALIKRUNDENE OG VAR MED I TIRSDAGENS LØP.

 

 1. Gerd Rygg                    22     Per Ragnar Tuftin        1
 2. Reidun Tuftin              25     Åse Bergseng                2
 3. Helge Østvang              4      Marit Stubbraaten       9
 4. Bjørn Solberg               6      Kjersti Hovland           6
 5. Hege Nordrum             7      Theodor  Risberg         X
 6. Per-Arne Jensen           4      Kristine S. Solberg       13

 

FØLGENDE OMKAMPER UTKJEMPES PÅ HELGELANDSMOEN TORSDAG 19.MAI :

 

Odd Edvardsen            –        Thorleif Gravdahl

Knut Amundsen           –        Finn Edvardsen

Eva Gulbrandsen         –        Torunn Mathisen

Per Egil Tellefsen          –        Sidsel E. Olsen

Kjersti Hovland           –        Bjørn Solberg

 

2.cuprunde er 31.05 i Schjongslunden.

 P1080071