Nulløpene utsettes

Inntil videre må vårens nulløp utsettes. Myndighetene forbyr store ansamlinger, noe vi må respektere. Håper etter hvert at løpene kan komme i gang igjen. Vi må bare følge med på hva myndighetene bestemmer så lenge.