Resultater fra nulløp på Bergermoen 30.05.17

Null-løp Bergermoen 30.05.2017
Arrangør: Anne Lise og Ståle
Antall deltakere: 112 Antall nuller: 7
Barn kort løype
Henrik  Farmen 0
Henrik  Solberg 8
Hasim Ali 17
Damer kort løype
Ingrid Gulbrandsen 0
Marianne Sten 0
Åse Marit Holmen RIK 1
Reidun Brevik 1
Kari R. Bjørnstad 2
Trinelise Østvang 2
Turid Kvifte 2
Wenche Bjerke 3
Liv Gjerdingen 3
Åse Bergseng 3
Tone Bjørklund 3
Anne Marit Sundberg 3
Astrid Kristensen 4
Britt-Ellen Halse 4
Elisabeth Steinkjer 4
Eva Gulbrandsen 4
Gerd Rygg 4
Runa Olberg 5
Rigmor Myhre 5
Kirsten  Bakken 5
Britt Sandlie 7
Torill Munkerud 8
Gro A. Karlsen 11
Brit Olaug Monserud 11
Anne Lise Dølerud Spenncon 11
Laila Thorlid 11
Mari  Nordrum 14
Gerd Røine 15
Karin Clausen 16
Eva Solnes Pedersen 17
Haldis Roskifte 20
Tone Nestegard 25
Signe Torp 29
Reidun Tuftin 37
Menn kort løype
Jan Arild Gulbrandsen 0
Erland Johnsen 0
Johan Fr. Norstrøm 0
Kristian Farmen 1
Karl H.  Aarøen 1
Gunnar Kvifte 2
Svein Dahl 2
Ragnar  Gulbrandsen 2
Stein Bøhmer 3
Tore  Tellefsen 3
Arne  Røine 4
Torbjørn Solberg 4
Thorbjørn Solvang 5
Øystein Ringnes Hytteplan 5
Thorleif Gravdahl 6
Helge Østvang 6
Lars Hvalsmarken 6
Jan Arild Kristoffersen 6
Terje Sandlie 7
Karl   Munkerud 9
Nils Erik Andersen 10
Eilert  Johnsrud 11
Petter Clausen 15
Per Moen 17
Jan   Aaveren 17
Erik Monserud 19
Per-Arne Jensen 27
Kåre Brenna 26
Damer lang løype
Torunn Mathisen Hytteplan 0
Kristin Amundsen Sykehuset 1
Benthe Bekkåsen Kartverket 2
Anne Gunn Tollefsrud Ådal IL 2
Thrine-Lise Tryterud 6
Mette Støen Støen 6
Hanne E. Møller 7
Berit Hvinden Dahl 7
Sidsel E. Olsen 7
Anne Turid Korgerud 9
Berit  Storvoll 9
Synnøve  Langholm 12
Gunn Lene Karlsen Hytteplan 14
Toril Juterud 25
Bente Strand Solkilden 29
Menn lang løype
Tor Morten Støen Støen 1
Paul Meier 1
Jon Anders Kvisgaard Hytteplan 2
Eigil Søndergaard 2
Ingebrigt Rygg 2
Ole Jonny Kongsmo 2
Per Ragnar Tuftin 2
Torbjørn Dahl Norpapp 2
Svein Amundsen HIF 2
Asbjørn Solvang Hytteplan 2
Aril  Bekkåsen 3
Adrian Strade 3
Knut Olberg Hytteplan 4
Frank Sandli 4
Bjørn S. Tuftin 4
Rolf Arne Strand Solkilden 5
Oddvar Larsen 5
Bjørn   Steinkjer 5
Arild Gundersen Hytteplan 6
Arnt Myrann HVGS 7
Magne Nilsen Hytteplan 9
Ole Christian Klemmetsrud 12
Vidar Skjeggerud Viken Skog 13
Olav Rellilng 14
Tage Hybertsen Hytteplan 15
Ståle Fines Spenncon 16
Reidar Olsen 17
Helge Hvalsmarken 17
Tom Finnerud HRA 19
Hans Jørgen Loe HVGS 23
Andre Moe 24
Birger  Brevik

Milla og Per klare for å passe klokkene. Anne Lise og Ståle har blinket ut løypene

24