1. Runde i cup’n. Sjekk om du er med

CUPEN.

HER KAN DU SJEKKE OM DU HAR KVALIFISERT DEG FOR 1.RUNDE I CUPEN. TALLET ETTER NAVNET DITT GJØR DET LETTERE Å FINNE DEG RASKERE IGJEN I DEN LANGE KAMPOVERSIKTEN.

GARANTITALLET BLE 6 MENS EN DEL 7-TALL SUPPLERTE  ETTER TREKNING. RESTERENDE 7 OG 8 DANNER RESERVEPARENE.

Alme, Andrea               21

Amundsen, Knut          63

Amundsen, Kristin       41

Amundsen, Svein         55

Andersen, Per Øyvind  43

 

Bakken, Kirsten           26

Bekkåsen, Aril              61

Bekkåsen, Benthe         46

Bekkåsen, Roar            40

Berg, Liv                       22

Berg, Sveinung             4

Bergseng, Åse               25

Bjerke, Wenche            3

Bjørnstad, Kari R.        35

Brevik, Birger               40

Brevik, Reidun             20

Bunes, Harald              16

Bøhmer, Stein               12

 

Clausen, Petter              6

Dahl, Berit Hvinden     50

Dahl, Ida Marie            53

Dahl, Svein                   18

Dahl, Torbjørn             45

Dølerud, Anne Lise       14

 

Edvardsen, Finn           29

Farmen, Henrik            19

Finnerud, Tom             44

Fines, Ståle                   54

Fossbråten, Ingunn      26

Frøshaug, Siv Eiren      22

 

Gjerdingen, Liv            23

Gravdahl, Mary B.       47

Gravdahl, Thorleif         1

Gulbrandsen, Eva        17

Gulbrandsen, Ingrid      7

Gulbrandsen, Jan A.    29

Gulbrandsen, Ragnar  21

Gundersen, Arild          60

 

Halse, Britt-Ellen          30

Hansen, Grethe Karin  39

Hansen, Julie Frøshaug33

Hansen, Liss                   7

Hansen, Robert            54

Hansen, Theo                 9

Hansen, Ørjan              12

Holmen, Åse Marit         1

Houmann, Evy             13

Hovland, Kjersti           46

Hval, Heidi                   23

Hvalsmarken, Helge     11

Hybertsen, Tage           50

 

Ihlen, Bente                    6

Johnsen, Erland           28

Juterud, Torill              64

 

Karlsen, Gro A.            33

Karlsrud, Henning       51

Kongsmo, Ole Jonny    60

Krangnes, Gunhild G.  15

Krangnes, Lars             48

Kristensen, Astrid         16

Kristoffersen, Anne K.   6

Kristoffersen, Jan           3

Kvifte, Gunnar               4

Kvifte, Turid                15

 

Langholm, Synnøve     38

Larsen, Oddvar            64

Lilleland, Kjell A.         42

 

Marthinsen, Marit        31

Mathisen, Torunn        38

Meier, Paul                   57

Moen, Per                     17

Monserud, Erik            25

Munkerud, Karl           14

Munkerud, Torill         27

Myhre, Bård                 32

Myhre, Rigmor               8

Myrann, Arnt               44

Myrvold, Torkil           58

 

Nestegard, Tone           37

Norstrøm, Hans M.       39

Norstrøm, Johan Fr.       5

Nyhus, Venke               49

 

Olberg, Knut                43

Olberg, Runa                34

Olsen, Sidsel E.             62

Onshus, Jon                 59

Onsrud, Aina                30

Pedersen, Odd              59

 

Ringnes, Øystein           32

Roskifte, Haldis            27

Rygg, Ingebrigt            53

Rustand, Alexander     51

Røine, Arne                  13

Røine, Gerd                  24

 

Sandlie, Brit                  11

Sandlie, Terje                 8

Skjeggerud, Vidar        55

Skaugrud, Erna             6

Solberg, Ole Martin      42

Solberg, Sidsel              61

Solberg, Torbjørn        36

Solvang, Asbjørn          58

Solvang, Torbjørn          5

Steffensrud, Bente        56

Steinkjer, Bjørn            52

Steinkjer, Elisabeth      20

Sten, Marianne               9

Stensrud, Tove             28

Strand, Rolf Arne         45

Stubben, Knut              10

Støen, Tor Morten        56

Sundberg, Anne Marit 24

Sundberg, Knut           49

Søndergaard, Eigil       37

 

Tangen, Vigdis             19

Tellefsen, Tore                2

Thoresen, Hans            63

Thoresen, Yngve          62

Tone Celine ?               52

Torp, Signe                   18

Tryterud, Thrine-Lise  41

Tuftin, Jorunn              47

Tuftin, Per Ragnar       48

Tuftin, Reidun              10

 

Østvang, Helge             35

Østvang, Trinelise        31

Aaserud, Bjørn             57

Aaveren, Jan                34