Nulløparrangørens årsberetning 2014

nulllop logo24.12 holdt Nulløpgruppen årsmøte hvor det gikk igjennom året som hadde gått og så fremover mot 2015.

Nulløpgruppen har i år bestått av leder: Terje Sandlie, kasserer, Tor Søgnen, statistikkførerere Berit Myhre og Asbjørn Solvang, cupleder, Odd Hølen, telt og nullmerkesjef, Torill Munkerud, materialforvalter, Tore Tellefsen og startkontingentansvarlig, Erik Monserud. Vidar Skjeggerud har i år ført statistikken sammen med Asbjørn. På sikt vil han overta for Asbjørn, men Asbjørn vil fortsatt være med i en overgangsperiode. Tommy Støa har fungert som redaktør av våre nesstide på www.ringsport.no. Det er avholdt ett terminlistemøte. Som tidligere var det Turid og Gunnar Kvifte som åpnet sesongen 22. april i Schjongslund, og samme steda avslutning ved Torill og gruppa den 11. oktober.

Odd som etter 2013 sesongen trappet ned, har likevel tatt ansvaret for cupen. Odd stilte også som vanlig i avslutningen med sin vante oppgave med div. premieutdelinger og sammen med Knut bidro med nulløpsangene m.m. Knut sto for fine sanger og proft høytaleranlegg.

Asbjørn har fått assistanse av Vidar Skjeggerud med statistikken og Berit står for den store premieutdlingen fort og greit. Tore Tellefsen har nå overtatt ledelsen over Oddvar Larsen med 57 mot 56 nuller. På Kvinnesiden har Astrid Kristiensen tatt igjen Eva Gulbrandsen, og begge står nå med 41 nuller.

«Midtsommerløpet» på XL-Bygg ble ikke arrangert som tidligere år, da de nye eierne ikke var villige. Nulløpgruppa arrangerte likevel løpet på Hensmoen, men det ble ikke den pølsefesten vi var vant med. Men utpå sommeren ble undertegnede innkalt til møte på XL-Bygg hvor de sa seg villig til å arrangere «Midstommerløpet» neste år. Om opplegget blir helt som før skal vi diskutere når ny terminliste skal lages. XL-Bygg ga oss noen premier til avslutningen som plaster på såret.

Deltagelsen har også i år gått noe ned, men fortsatt holder stammen seg stabil, med 114 som hadde minst 15 løp mot 117 i fjor. Oddvar Larsen var den eneste nye 80 åringen i år, og mottok 80 års diplomet. 11 hadde fullført alle løp som 7 i fjor.

Vi kunne notere tre nye arrangører i år: Luke The Drifters Running Team, Gerd og Arne Røine og G-Sport. På grunn av jobb måtte gruppa ta seg av G-Sport sitt. Terminlista viste at to av løpene var lagt til Kilemoen. Men protest fra bonden gjorde at det ble bare et løp der. Synd at så kjempefint område ikke kan brukes. Det kan hende vi må være mer påpasselig med å spørre grunneierne om tilatelse i fremtiden.

Petersøyas venner har ytret sterkt ønske om at et nulløp legges dit. Det er bare om å gjøre at en unngår flommen. Ellers ser det ut som det er bra med paarkering der nede.

Noen savnet Kråkvika, og Harald bunes tok en avstemning under avslutning som viste at det var stemning for.

Til slutt en stor takk til alle som har bidratt med arrangement og deltagelse i årets sesong. Spesielt til Hytteplan som betaler alle våre annonser og den stroe bollefesten på Eggemoen.

Vel møtt til ny sesong i april.

Hønefoss 24.12.2014
Terje Sandli

Årets Vinnere Cupen
Løype Navn Resultat Plass
Herrer Ingebrigt Rygg 26 sekuner 1 Aril bekkåsen (cupmester)
Damer Venke Nyhus 38 sekunder 2 Karl Munkerud
Kort Løype Karl Munkerud 17 sekunder (ny rekord) 3 Ingerid Gulbrandsen
Barn Guro Bråten 100 sekunder 4 Kjell Tørrisplass