Årsberetning 2016

Nulløparrangørenes årsberetning 2016.

 

Nulløpgruppen har i år bestått av leder: Terje Sandlie, kasserer, Tor Søgnen, statistikkførere, Berit Myhre og Vidar Skjeggerud, med Asbjørn Solvang som støtte. cupleder, Odd Hølen, med hjemmekontor, telt og nullmerkesjef, Torill Munkerud, materialforvalter, Tore Tellefsen, og startkontingentansvarlig, Erik Monserud.  Redaktør for hjemmesiden, ”www.nullop.no”, Knut, Olberg.  Det er avholdt ett terminlistemøte. Som tidligere var det Turid og Gunnar Kvifte som åpnet sesongen 5. april i Schjongslund, og samme sted avslutning ved Torill og gruppa den 8. oktober.  Tore Tellefsen har igjen innhentet Oddvar Larsen på nullstatistikken, begge med 61 nuller, det samme med Eva Gulbrandsen og Astrid Kristensen, begge med 45 nuller.

 

Antall starter har i år ligget noe lavere enn i fjor, likevel noen flere med 15 løp. (104 deltagere mot 98 i fjor.) Dette viser at stammen er stabil fortsatt.

Når det gjelder antall deltagere så viser det seg at det har deltatt 41 flere i år inn i fjor, men vi har ikke klart å holde på disse gjennom hele sesongen. Hva kan vi gjøre med dette? Kanskje vi må gjøre en innsats med å få med flere venner og kjente.

 

Nye 80 åringer: Astrid Kristensen og Arne Røine mottok sin diplom.  12 deltok i samtlige løp. Ny arrangør i år var Jevnaker alliansen med Liv og Jarle Gjerdingen i spissen. Vi har fortsatt hatt god tilgang på arrangører, men på sikt håper vi å få med noen nye. Karsten Hansen er fortsatt med som arrangør, 91 år gammel, fenomenalt. Det er mange som ønsker seg tilbake til Kilemoen. Hvem vil forsøke seg der igjen? Det står vel på parkeringsmuligheter.

 

Vi har også i år mistet en av våre trofaste nulløpere, Vidar Gravdal, han deltok i alle løp frem til mai, og har tidligere år deltatt i samtlige løp. Han døde etter  kort tids sykdom.

 

Til slutt en stor takk til alle som har bidratt med arrangement og deltagelse i årets sesong.

Spesielt til Hytteplan og Ring Blad som betaler alle våre annonser. Hytteplans bollefest på Eggemoen er meget populært og trekker ekstra med deltagere. Samme med XL bygg sin pølsefest midtsommers. Vel møtt til ny sesong i april.

 

Hønefoss 05.11.2016

Terje Sandlie

Årets vinnere:                                                             Cupen:

Herrer:          Asbjørn Solvang     23 sek.                                  1.Torbjørn Solvang  (Cupmester)

Damer:         Torunn Mathisen   42 sek                                   2. Finn Edvardsen

Kort damer: Kirsten Bakken       18 sek.  (ny rek..)               3.Torbjørn Solberg

Kort Herrer: Gunnar Kvifte         12 sek.  (ny rek.)                4. Rigmor Myhre

Barn:             Nina B. Karlsen       75 sek.

Årets Trimpar:

Turid og Gunnar Kvifte    37 sek.                                  Antall nuller 2016: 148

Antall deltagere og  starter:

402 deltagere (mot 361 deltagere i 2015)

Antall starter i 2016: 2957 (mot 3165 deltagere i 2015) (Rekord 4510 i 2007)