Resultater fra nulløp 20.09.16

Null-løp Hvervenmoen 20.09.16
Arrangør: NOR-REG
Antall deltagere: 102      Antall nuller: 6
Barn
Nina B. Karlsen 3
Eivind Støen Solberg 8
Damer kort løype
Britt-Ellen Halse

Kveldens arrangørstab

Kveldens arrangørstab

p1080482

0
Eva Gulbrandsen 0
Brit Sandlie 1
Ingunn Fossbråten 1
Kirsten Bakken 1
Evy Houman 1
Åse Marit Holmen 2
Marianne Sten 2
Trine Lise Østvang 2
Elisabeth Steinkjer 2
Liv Gjerdingen 3
Tove Aamodt 3
Ingrid Gulbrandsen 4
Liss Hansen 4
Gro A Karlsen 4
Tove Stensrud 5
Linn Støen Solberg 5
Runa Olberg 5
Grethe Tørrisplass 6
Torill Munkerud 6
Wenche Bjerke 6
Vigdis Meyer 7
Kari Ranke Bjørnstad 7
Rigmor Myhre 7
Astrid Kristensen 7
Liv Berg 7
Gerd Røine 8
Turid Kvifte 9
Tone Nestegard 10
Eva Solnes Pedersen 12
Erna Skaugerud 12
Ragnhild Holen 13
Gerd Rygg 13
Torll Knive Berg 13
Anne Lise Dølerud 13
Siw Gautvedt 16
Reidun Tuftin 24
Herrer kort løype
Arne Røine 1
Finn Edvardsen 1
Thorleif Gravdahl 1
Thorbjørn Solvang 1
Øystein Ringnes 1
Tore Tellefsen 2
Jan Gulbrandsen 2
Harald Bunes 2
Gunnar Kvifte 2
Stein Bøhmer 2
Ragnar Gulbrandsen 3
Odd Edvardsen 3
Karsten Hansen 4
Karl Munkerud 4
Per Moen 6
Helge Hvalsmarken 6
Erland Johnsen 7
Bjørn Nymoen 8
Knut Helge Nebell 9
Per Arne Jensen 9
Arild Martinsen 10
Svein Dahl 10
Jan Aaveren 12
Eilert Johnsrud 16
Knut A Nilsen 18
Damer lang løype
Torunn Mathisen 0
Synnøve Langholm 1
Sidsel B Solberg 4
Mary Blikken Gravdahl 7
Berit Hvinden Dahl 11
Karin Loe 16
Brit Olaug Monserud 20
Toril Juterud 28
Herrer lang løype
Steinar Hybertsen 0
Oddvar Larsen 0
Per Ragnar Tuftin 0
Ingebrigt Rygg 1
Ole M Solberg 1
Bjørn Steinkjer 1
Tage Hybertsen 1
Alexander Rustad 2
Aril Bekkåsen 2
Eddie Gustavsen 3
Johan Fredrik Norstrøm 3
Ole Jonny Kongsmo 3
Arild Gundersen 3
Erik Monserud 3
Ole Kristian Klemmetsrud 3
Bjørn Aaserud 4
Knut Olberg 5
Bjørn Solberg 5
Karl H Aarøen 5
Olav Relling 6
Vidar Skjeggerud 8
Per H Stubbraaten 8
Sverre Thune 10
Eigil Søndegaard 10
Magne Nilsen 12
Jonas S Solberg 12
Tor Søgnen 17
Svein Amundsen 20
Tom Finnerud 22
Arild Larsen 26