Resultater fra nulløp på Bergermoen 24.05.16

Resultater Null-løp Bergermoen 24.05.16
Arrangør: Jevnakeralliansen
Antall deltagere: 129 Antall nuller : 8
HERRER KORT:
Erland Jonsen 0
Arne Røine 1
Karl Munkerud 1
Gunnar Kvifte 2
Ragnar Gulbrandsen 2
Helge Hvalsmarken 2
Finn Edvardsen 3
Jan Arild Aaveren 3
Helge Østvang 3
Torleif Gravdahl 3
Torbjørn Solvang 4
Svein Dahl 4
Harald Bunes 5
Jan Arild Gulbrandsen 7
Per-Arne Jensen 8
Per Moen 8
Kjell Tørrisplass 9
Thorbjørn Solberg 9
Odd Edvardsen 9
Terje Sandlie 9
Lars Hvalsmarken 10
Kåre Brenna 11
Knut H. Nebell 11
Karsten Hansen 30
Sverre Lunde 105
DAMER KORT:
Elisabeth Steinkjer 0
Siv Gautvedt 0
Turid Kvifte 0
Nella Sørsveen 0
Evy Haumann 0
Tove Aamodt 1
Grete Nystad 1
Kirsten Bakken 1
Liv Berg 1
Eva Gulbrandsen 1
Mette Havik 1
Liv Gjerdingen 1
Gro A. Karlsen 1
Linn Støen Solberg 1
Anne Lehne 2
Kari Bjørnstad 2
Brit Sandlie 2
Torill Munkerud 3
Gerd Røine 3
Åse Bergseng 3
Runa Olberg 3
Eva Solnes Pedersen 3
Rita Flo 4
Trinelise Østvang 4
Britt-Ellen Halse 5
Ingerid Gulbrandsen 5
Wenche Bjerke 5
Tone Nestegard 5
Else M. Bogen 5
Anne M. Sundberg 6
Liss Hansen 6
Eli Syversen 6
Torill Weggersen 7
Anne Lise Dølerud 7
Tone Bjørklund 7
Ragnhild Holen 8
Rigmor Myrhe 8
Astrid Kristensen 12
Torill Knive Berg 14
Reidun Tuftin 14
Grete Tørrisplass 15
DAMER LANG:
Torill Juterud 0
Åse Klinkenberg 0
Synnøve Langholm 2
Rita Tellefsen 2
Kari Rusta 2
Eli Stavheim 4
Inger Bjørgen 5
Cecilie Tomter 5
Ane Marsella Geldbach 7
Marianne Åsen 7
Jorun Tuftin 7
Karin Loe 7
Anne Turid Korgerud 8
Sidsel E. Olsen 8
Gunn -Lene Karlsen 8
Anette S. Bårnås 8
Vilbjørg Ohren 8
Lena Lybæk 9
Thrine-Lise Tryterud 9
Bente Bekkåsen 11
Torunn Mathisen 13
Sidsel B. Sølberg 14
Brit O. Monserud 15
Anne Gunn Tollefsrud 17
HERRE LANG:
Reidar Olsen 1
Bjørn Steinkjer 1
Bjørn Aaserud 1
Jonas S. Solberg 1
Jon A. Kvisgård 2
Arild Bekkåsen 2
Svein Amundsen 2
Olav Relling 3
Eddi Gustavsen 3
Vidar Skjeggerud 3
Tom Finnerud 4
Karl H. Aarøen 4
Johan Fr. Norstrøm 5
Rolf A. Strand 5
Leif H. Olsen 5
Asbjørn Solvang 5
Per Egil Tellefsen 6
Tobias Tellefsen 6
Eigil Søndergaard 7
Hans M. Norstrøm 7
Per Ragnar Tufin 7
Frank Sandli 8
Ståle Fines 10
Ole J. Kongsmo 11
Tore Tellefsen 11
Øystein Ringnes 11
Aril Gundersen 11
Knut Amundsen 12
Bjørn Solberg 13
Geir Dahl 17
Paul Meier 17
Sverre Thune 21
Terje Bratlund 25
Erik Monserud 25
Oddvar Larsen 33
Harald Stavestrand 73
Finn Christ. Edvardsen 124
BARN: Dif.
Eivind S Solberg 3
Nina B. Karlsen 4
 Jarle venter på klokka.. Liv og Rigmor i ivring diskusjon Torill roper opp nuller fra sist løp Bård følger med.. og venter på starten skal gå-----2016-05-24 null-løp 24 mai 2016 Bergermoen