Trekning 1. runde i cup’n

Her kommer cuptrekningen for 1. runde, samt den alfabetiske deltageroversikten som gjør det enklere å finne fram på «trekningslista». Se nedenunder:

TREKNINGEN  FOR  1.RUNDE I CUPEN.

 

 1. Tuva Sandli                  –        Alexander Rustand
 2. Lone Jevne                   –        Kjetil Nergaard  
 3. Ulrikke Sandli              –        Marit Lyseng
 4. Knut Sundberg            –        Marte Pedersen
 5. Torbjørn Dahl              –        Rolf A. Strand
 6. Knut Helge Nebell        –        Astrid Kristensen
 7. Olav Relling                 –        Bjørn Steinar Tuftin
 8. Tove Stensrud              –        Beathe Christiansen
 9. Gunnar Kvifte              –        Ragnar Gulbrandsen
 10. Britt- Ellen Halse         –        Torill Knive Berg
 11. Elisabeth Steinkjer      –        Teodor Hansen
 12. Øystein Ringnes          –        Grethe M. Solvang
 13. Sidsel Solberg              –        Frank Sandli
 14. Kari R. Bjørnstad       –        Turid Kvifte
 15. Marianne Sten             –        Kjell Håkenrud
 16. Arnt Myrann               –        Ole Chr. Klemmetsrud
 17. Kjell Tørrisplass          –        Tore Tellefsen
 18. Erland Johnsen           –        Ingebrigt Rygg
 19. Venke Nyhus               –        Lars Petter Larsen
 20. Tone Nestegard           –        Cornelius Edvardsen
 21. Per Moen                     –        Karl Munkerud
 22. Remy Øvereng            –        Gro A. Karlsen
 23. Frøydis Maurtvedt      –        Rigmor Myhre
 24. Kirsten Bakken           –        Vilbjørg Ohren
 25. Thorleif Gravdahl       –        Odd Edvardsen
 26. Johan Fr. Norstrøm    –        Anne Irene Opperud
 27. Torbjørn Solberg        –        Lena Øvereng
 28. Aril Bekkåsen              –        Siv Eiren Frøshaug
 29. Cecilie Tomter              –        Brit Sandlie
 30. Arne Røine                  –        Grethe Tørrisplass
 31. Finn Edvardsen          –        Knut Amundsen
 32. Stein Bøhmer              –        Bente Chr. Strand
 33. Torun Mathisen          –        Eva Gulbrandsen
 34. Reidar Olsen                –        Trinelise Østvang
 35. Jon A. Kvisgaard        –        Ida B. Enerhaugen
 36. Liv Berg                       –        Eddie Gustavsen
 37. Sidsel E. Olsen             –        Per Egil Tellefsen
 38. Wenche Bjerke            –        Liss Hansen
 39. Geir Engen                  –        Tom Finnerud
 40. Marianne Bråten         –        Ida Marie Dahl
 41. Ole J. Kongsmo           –        Tove Aamodt
 42. Trine Lise Tryterud    –        Gerd Røine
 43. Bente Ihlen                  –        Karl H. Aarøen
 44. Knut A. Nilsen             –        Svein Dahl
 45. Kari Bjerke                 –        Evy Houmann
 46. Asbjørn Solvang         –        Torill Munkerud
 47. Jan Aaveren                –        Hermann R. Bakke
 48. Tage Hybertsen           –        Siw Gautvedt
 49. Liv Gjerdingen            –        Grete Nystad
 50. Kåre Brenna               –        Eigil Søndergaard
 51. Magne Nilsen               –        Knut Olberg
 52. Ragnhild Holen           –        Geir Selte
 53. Olav Bråten                 –        Line A. Groven
 54. Mette Jevne                 –        Anne-Lise Dølerud
 55. Terje Sandlie               –        Svein Amundsen
 56. Arild Gundersen         –        Kristin Amundsen
 57. Tone Bjørklund          –        Gunn L. Karlsen
 58. Ståle Fines                   –        Roger Karlsen
 59. Berit Hvinden Dahl     –        Vidar Skjeggerud
 60. Nella Sørsveen             –        Reidun Brevik
 61. Anne Lehne                 –        Knut Gjerde
 62. Thorbjørn Solvang     –        Vidar Gravdal
 63. Runa Olberg               –        Bjørn Steinkjer
 64. Eva Solnes Pedersen   –        Jorun Tuftin

 

RESERVEKAMPER  SOM BLIR GJELDENDE HVIS HELE PAR HAR FRAVÆR I RUNDEN.

 

 1. Gerd Rygg                    –        Per Ragnar Tuftin
 2. Reidun Tuftin              –        Åse Bergseng
 3. Helge Østvang              –        Marit Stubbraaten
 4. Bjørn Solberg               –        Kjersti Hovland
 5. Hege Nordrum             –        Theodor Risberg

 

      1.RUNDE AVVIKLES PÅ EGGEMOEN 10.MAI.

 

HER  KAN DU SJEKKE  OM DU ER KLAR FOR CUPENS  1. RUNDE  OG  KAMPNUMMERET DITT PÅ  TREKNINGSOVERSIKTEN !

Amundsen, Knut          31

Amundsen, Kristin       56

Amundsen, Svein         55

 

Bakke, Herrmann R.    47

Bakken, Kirsten           24

Bekkåsen, Aril              28

Berg, Liv                       36

Berg, Torill Knive        10

Bjerke, Kari                  45

Bjerke, Wenche            38

Bjørklund, Tone           57

Bjørnstad, Kari R.        14

Brenna, Kåre                50

Brevik, Reidun             60

Bråten, Marianne         40

Bråten, Olav                 53

Bøhmer, Stein               32

 

Christiansen, Beathe      8

Dahl, Berit Hvinden     59

Dahl, Ida Marie            40

Dahl, Svein                   44

Dahl, Torbjørn               5

Dølerud, Anne-Lise      54

 

Edvardsen, Cornelius   20

Edvardsen, Finn           31

Edvardsen, Odd           25

Enerhaugen, Ida B.      35

Engen, Geir                  39

Fines, Ståle                   58

Finnerud, Tom             39

Frøshaug, Siv Eiren      28

 

Gautvedt, Siv                48

Gjerde, Knut                61

Gjerdingen, Liv            49

Gravdal, Thorleif         25

Gravdal, Vidar             62

Groven, Line Anneth    53

Gulbrandsen, Eva        33

Gulbrandsen, Ragnar    9

Gundersen, Arild          56

Gustavsen, Eddie          36

 

Halse, Britt-Ellen          10

Hansen, Liss                 38

Hansen, Teodor              4

Holen, Ragnhild           52

Houmann, Evy             45

Hybertsen, Tage           48

Håkenrud, Kjell           15

 

Ihlen, Bente                  43

Jevne. Lone                    2

Jevne, Mette                  54

Johnsen, Erland           18

 

Karlsen, Gro A.              5

Karlsen, Gunn Lene     57

Karlsen, Roger               5

Klemmetsrud, Ole Chr.16

Kongsmo, Ole J.           41

Kristensen, Astrid           6     

Kvifte, Gunnar               9

Kvifte, Turid                14

Kvisgaard, Jon A.         35

 

Larsen, Lars Petter       19

Lehne, Anne                 61

Lyseng  Marit                          3

 

Mathisen, Torunn        33

Maurtvedt, Frøydis      23

Moen, Per                     21

Munkerud, Karl           21

Munkerud, Torill         46

Myhre, Rigmor             23

Myrann, Arnt               16

 

Nebell, Knut Helge         6

Nergaard, Kjetil             2

Nestegard, Tone           20

Nilsen, Knut A.             44

Nilsen, Magne               51

Norstrøm, Johan Fr.     26

Nyhus, Venke               19

Nystad, Grete                49

 

Ohren, Vilbjørg            24

Olberg, Knut                51

Olberg, Runa                63

Olsen, Reidar                34

Olsen, Sidsel E.             37

Opperud, Ann Irene     26

Pedersen, Eva Solnes    64

Pedersen, Marte             4

 

Relling, Olav                   7

Ringnes, Øystein           12

Rustand, Alexander       1

Rygg, Ingebrigt            18

Røine, Arne                  30

Røine, Gerd                  42

 

Sandli, Frank               13

Sandli, Tuva                   1

Sandli, Ulrikke               3

Sandlie, Brit                  29

Sandlie, Terje               55

Selte, Geir                     52

Skjeggerud, Vidar        59

Solberg, Sidsel              13

Solberg, Torbjørn        27

Solvang, Asbjørn          46

Solvang, Grethe M.       12

Solvang, Thorbjørn      62

Steinkjer, Bjørn            63

Steinkjer, Elisabeth      11

Sten, Marianne             15

Stensrud, Tove               8

Strand, Bente Chr.       32

Strand, Rolf A.               5

Sundberg, Knut             4

Søndergaard, Eigil       50

Sørsveen, Nella             60

 

Tellefsen, Per Egil         37

Tellefsen, Tore              17

Tomter, Cecilie             29

Tryterud, Trine Lise     42

Tuftin, Bjørn Steinar      7

Tuftin, Jorun                64

Tørrisplass, Grethe       30

Tørrisplass, Kjell          17

 

Østvang, Trinelise        34

Øvereng, Lena              27

Øvereng, Remy             22

Aamodt, Tove               41

Aarøen, Karl Hermod  43

Aaveren, Jan                47

 

FØLGENDE  ER  PÅ  «BENKEN», OG KAN KOMME INN HVIS HELE PAR ER FRAVÆRENDE I 1.RUNDE.

 

Bergseng, Åse, Hovland, Kjersti, Nordrum, Hege, Risberg, Theodor, Rygg, Gerd, Solberg, Bjørn, Stubbraaten, Marit, Tuftin, Per Ragnar, Tuftin, Reidun, Helge Østvang.

 P1080038