Oversikt sykkellodd

Jubileumspremie nulløp 50 år

Sykkel lodd oversikt:
Loddnr. Antall lodd
86 Andersen Johnny 1
94 Andersen Torunn 1
97 Bakken Kirsten 3
53 Bekkåsen Aril 3
1 Berg Leif 3
24 Berg Liv 3
89 Berg Sveinung 1
81 Berg Wenche 1
25 Bergseng Åse 4
72 Bjørgen Inger 3
26 Bjørnstad Kari 3
27 Bollingmo  Gunvor 3
98 Bratli Torunn 2
2 Brørby Svein 3
3 Bunes Harald 3
4 Bøhmer Stein 3
28 Clausen Karin 2
5 Clausen Petter 2
50 Dahl Berit Hv. 4
90 Dahl Hans E. 1
73 Dahl Kari S. 1
6 Dahl Per Karsten 1
7 Dahl Svein 3
29 Dølerud Annelise 2
8 Eriksen Jonn Olav 3
54 Fines Ståle 3
79 Finnerud Tom 1
80 Fossholm Agnar 2
84 Frølich Monica 2
91 Fuglesang Odd 1
30 Gjerdingen Liv 4
9 Gjerstad Per O. 3
74 Gravdahl Marry B. 2
10 Gravdahl Thorleif 3
102 Gruer Svein 1
31 Gulbrandsen Eva 3
11 Gulbrandsen Ragnar 3
32 Halse Britt Ellen 3
33 Hansen Grethe K. 3
34 Hansen Heidi 1
12 Hansen Magne 1
87 Hansen Morten 3
99 Helgesen Roar 1
35 Holen Ragnhild 3
104 Hovland Kjersti 1
67 Hølen Odd 1
103 Johansen Arve 1
13 Johnsrud Eilert 3
78 Kongsmo Ole J. 2
105 Kringhaug Kristi 1
82 Kristoffersen Anne K. 3
68 Kristoffersen Jan 3
83 Kristoffersen Marlene 3
36 Krokvik Inger L. 3
14 Kvifte Gunnar 3
37 Kvifte Turid 3
15 Larsen Oddvar 4
69 Loe Hans Jørgen 2
38 Loe Karin 3
95 Mathisen Torunn 1
55 Meier Paul 3
39 Monserud Brit O 4
16 Monserud Erik 4
17 Munkerud Karl 4
40 Munkerud Torill 4
56 Myrvold Torkild 3
93 Norstrøm Johan Fr. 2
92 Nymoen Bjørn 1
18 Olberg Knut 4
41 Olberg Runa 3
57 Olsen Reidar 3
66 Olsen Sidsel 3
42 Pedersen Eva S. 4
58 Relling Olav 3
59 Ringnes Øystein 3
85 Roskifte Haldis 2
51 Rustand Kari 2
70 Rygg Ingebrigt 2
43 Røine Gerd 3
44 Sandli Britt 4
101 Sandli Frank 2
19 Sandli Terje 3
20 Simarud Viggo 3
60 Skjeggerud Vidar 3
77 Solli Lena 2
75 Sollie Torhild 2
71 Solvang Asbjørn 3
76 Solvang Grethe 3
61 Steinkjer Bjørn 3
45 Steinkjer Elisabeth 3
62 Strand Rolf A. 1
63 Stubbraaten Per 2
64 Søndergaard  Eigil 2
46 Tellefsen Berit 3
21 Tellefsen Tore 3
52 Thomter Cecilie 3
88 Thoresen Yngve 1
22 Thune Sverre 2
96 Tuftin Bjørn S. 1
65 Tuftin Per Ragnar 3
106 Tørrisplass Christina 1
47 Tørrisplass Grethe 3
48 Tørrisplass Lene 3
49 Østvang Trinelise 4
23 Aarøen Karl H. 3
100 Aaserud Bjørn 2
107 Dahl Ida marie 1
108 Bogen Else M. 1