Cuptrekning

  1. Vidar Skjeggerud            –              Paul Meier
  2. Gerd Røine                        –              Berit Tellefsen
  3. Brit Sandli                           –              Kirsten Bakken
  4. Gunnar Kvifte                   –              Liv Gjerdingen

Kampene utkjempes på Helgelandsmoen  5. september.