Resultater nulløp 15.08.23

Vått på Kilemoen i dag

Nulløp Kilemoen 15.08.23
Arr.: Vardar
78 deltakere   2 nuller
Damer lang løype
Sidsel E Olsen 1
Kari Rustad 1
Cecilie Tomter 3
Berit Hvinden Dahl 6
Lena Solli 35
Damer kort løype
Gerd Røine 0
Brit Sandli 0
Ragnhild Holen 1
Grethe Karin Hansen 2
Elisabeth Steinkjer 2
Berit Tellefsen 2
Anne Lise Dølerud 3
Eva Solnes Pedersen 3
Trinelise Østvang 5
Torunn Bratli 6
Liv Gjerdingen 6
Britt Ellen Halse 6
Marlene Kristoffersen 6
Inger L Bjørgen 7
Gunvor Bollingmo 7
Åse Bergseng 8
Torill Munkerud 8
Grethe Irene Tørrisplass 8
Mie Tønnessen 9
Lene Tørrisplass 10
Liv Berg 11
Kirsten Bakken 12
Monica Frølich 12
Inger L Krokvik 12
Turid Kvifte 12
Grethe M Solvang 13
Karin Loe 15
Runa Olberg 17
Kari R Bjørnstad 18
Mary Blikken Gravdahl 25
Anne-Karin Kristoffersen 28
Brit Olaug Monserud 35
Torhild Sollie 39
Herer lang løype
Olav Relling 2
Aril Bekkåsen 3
La-Ol Jørgensen 4
Frank Sandli 5
Øystein Ringnes 6
Per Ragnar Tuftin 6
Vidar Skjeggerud 7
Bjørn Steinkjer 7
Bjørn Aaserud 8
Ståle Fines 9
Reidar Olsen 10
Eigil Søndergaard 10
Paul Meier 11
Morten Hansen 12
Roar Helgesen 14
Rolf Marvin 35
Herer kortløype
Viggo Simarud 1
Svein Dahl 2
Gunnar Kvifte 2
Johan-Fr Norstrøm 2
Per H. Stubbraaten 3
Eilert Johnsrud 5
Knut Olberg 5
Asbjørn Solvang 5
Svein Brørby 6
Harald Bunes 6
Hans Jørgen Loe 8
Oddvar Larsen 9
Terje Sandlie 9
Karl H Aarøen 9
Jonn Olav Eriksen 10
Erik Monserud 10
Karl Munkerud 10
Tore Tellefsen 10
Leif Berg 11
Jan Arild Kristoffersen 12
Thorleif Gravdahl 15
Stein Bøhmer 21
Per O Gjerstad 23
Sverre Thune 30