Trekning El-sykkel

Mange møtte opp til årets første nulløp

Vi kan gratulere følgende med sitt
 første nummer i hatten når det
gjelder EL-sykkelen som skal trekkes
til høsten:
Liv og Leif Berg
Harald Bunes
Stein Bøhmer
Berit og Svein Dahl
Per O. Gjerstad
Eva og Ragnar Gulbrandsen
Eilert Johnsrud
Oddvar Larsen
Brit O. og Erik Monserud
Torill og Karl Munkerud
Knut Olberg
Brit og Terje Sandli
Berit og Tore Tellefsen
Elisabeth og Bjørn Steinkjer.
Sverre Thune
Karl H. Aarøen
Kirsten Bakken
Åse Bergseng
Gunvor Bollingmo
Anne Lise Dølerud
Ståle Fines
Inger Krokvik
Eva Solnes Pedersen
Trine Lise Østvang
Rolf A. Strand
Per R. Tuftin
Vidar Skjeggerud
Øystein Ringnes
Eigil Søndergaard
Aril Bekkåsen
Paul Meier