Null – løp 04.08.15

Når det gjelder parkering, har Svein Gruer sendt følgende melding:

Til info:


Parkering ved Samsmoen barnehage - Kistefossveien, innkjøring v/Statoil - 300 m.
Plass til 2-3 biler ved start/målområdet. Innkjøring ved Eggesteinen. Reservert for 0-løpsadministrasjonen.Med hilsen
Svein Gruer