Odd’s statistikker 2022

NULLØPERNES ”SERIEVINNERE” I KORT LØYPE FOR VOKSNE.FØRST LANSERT I 1990.

FRA 2015 DELT I SEPARATE  KLASSER .

 

1990  Olga Martinsen                      109 sekunder

1991  Alfhild Thorsen                       81

1992  Alfhild Thorsen                     102

1993  Anne Berit Holanger               88

1994  Anne Berit Holanger                 94

1995  Brit Sandlie                              48

1996  Brit Sandlie                              55

1997  Erna Olsen                               39

1998  Borgny Solli                             23

1999  Borgny Solli                             37

2000  Borgny Solli                             31  * Vandrepokal til odel og eie.

2001  Birger Holanger                       21

2002  Tove Stensrud                          28

2003  Birger Holanger                       19

2004  Birger Holanger                       38  * Vandrepokal til odel og eie.

2005  Karl Munkerud                       26

2006  Eva Simon                               27

2007  Torill Munkerud                     28   * Også cupmester.

2008  Jarle Gjerdingen                      34   

2009  Merete B.Oslund                     20

2010  Steinar Jacobsen                      26

2011  Erling Korgerud                      25

2012  Runa Olberg                            22

2013  Liv Tangen                              19

2014  Karl Munkerud                       17

2015 Tove Stensrud                           21 Første damevinner separat klasse

2015  Odd Edvardsen                     28 Første herrevinner separat klasse

2016  Kirsten Bakken                      18

2016  Gunnar Kvifte                       12

2017  Liv Gjerdingen                      25

2017  Gunnar Kvifte                       18

2018  Kirsten Bakken                      26

2018  Øystein Ringnes                     24

2019  Kirsten Bakken                      29 Vandrepokal til odel og eie

2019  Gunnar Kvifte                       26  Vandrepokal til odel og eie

2022  Brit Sandli                                34

2022  Knut Olberg                            31 Karl Munkerud dømt etter på nuller, 1-4.  

NULLØPERNES ”SERIEVINNERE” FRA 1976.

                                     DAMER.      

Det var dette året de første vandrepokalene ble satt opp.På grunn av annet tidtagingssystem de første årene er sekunddifferansene for 15 løp først påført fra 1980.Her følger damenes oversikt:

 

 • 1976 Eva Gulbrandsen
 • 1977 Brit Sandlie
 • 1978 Eva Gulbrandsen
 • 1979 Torill Munkerud
 • 1980Åse Bergseng 53 sekunder
 • 1981Eva Gulbrandsen 31  * Vandrepokal til odel og eie.
 • 1982 Liv Dihle 55
 • 1983 Brit Sandlie 42
 • 1984 Kari Edgren 35
 • 1985 Brit Holt 42
 • 1986 Evelyn Christiansen 46
 • 1987 Liv Gjerdingen 64
 • 1988 Turid Kvifte 52
 • 1989 Liv Gjerdingen 401990
 • 1990Berit Hvinden Dahl 39
 • 1991 Wenche Dahl 20
 • 1992 Wenche Dahl 28
 • 1993 Åse Bergseng 51
 • 1994Wenche Dahl 35  * Vandrepokal til odel og eie.
 • 1995 Annlaug Paulsen 34
 • 1996 Liv Gjerdingen 37
 • 1997 Vilbjørg Ohren 34
 • 1998 Berit Hvinden Dahl 36  også cupmester.
 • 1999 Karin Loe 30
 • 2000 Berit Tellefsen 30
 • 2001 Venke Nyhus 40
 • 2002 Liv Gjerdingen 36
 • 2003 Berit Tellefsen 35
 • 2004 Wenche Dahl 29
 • 2005 Venke Nyhus 30
 • 2006 Jorunn Tuftin 31
 • 2007 Venke Nyhus 29  * Vandrepokal til odel og eie.
 • 2008 Liv Gjerdingen 45
 • 2009 Venke Nyhus 37
 • 2010 Marianne Aasen 30
 • 2011 Venke Nyhus 35
 • 2012 Venke Nyhus  39  Vandrepokal til odel og eie (nr. 2)
 • 2013 Venke Nyhus  48  Også cupmester
 • 2014 Venke Nyhus 38
 • 2015 Venke Nyhus 37 Vandrepokal til odel og eie (Nr. 3)
 • 2016 Torunn Mathisen 42
 • 2017 Sidsel E Olsen 39
 • 2018 Berit Hvinden Dahl 63
 • 2019 Kari Rustad 89
 • 2022 Berit Hvinden Dahl 79

NULLØPERNES ”SERIEVINNERE” FRA 1976 .

                             HERRER.

Det var dette året de første vandrepokalene ble satt opp.På grunn av annet tidtagingssystem de første årene er sekunddifferansene for 15 løp først påført fra 1980. Her følger herrenes oversikt:

 

 • 1976 Oddvar Larsen
 • 1977 Karsten Skaug
 • 1978 Trygve Narvesen
 • 1979 Gjert Løvik
 • 1980 Trygve Narvesen 40 sekunder
 • 1981 Karl Munkerud 25
 • 1982 Karl Hermod Aarøen 36
 • 1983 Tore Tellefsen 40
 • 1984 Karsten Hansen 32
 • 1985 Gjert Løvik 30
 • 1986 Kåre Lilleeng 34
 • 1987 Tore Tellefsen 26
 • 1988 Erik Monserud 25
 • 1989 Gjert Løvik 31 * Vandrepokal til odel og eie.
 • 1990 Vilfred Karlsrud 22
 • 1991 Ole Johan Andersen 21
 • 1992 Per Olav Gjerstad 31
 • 1993 Vilfred Karlsrud 23
 • 1994 Arild Larsen 24
 • 1995 Arvid Tomasgård 29 også cupmester.
 • 1996 Knut A.Nilsen 27
 • 1997 Frank Bakken 24 også cupmester.
 • 1998 Fritz Spanjor 26
 • 1999 Knut Olberg 19
 • 2000 Knut A.Nilsen 36
 • 2001 Ståle Fines 29
 • 2002 Knut Olberg 28
 • 2003 Jon Onshus 28
 • 2004 Asbjørn Solvang 29
 • 2005 Asbjørn Solvang 18

     2006  Asbjørn Solvang               29  Vandrepokal til odel og eie.

                                                                   Også cupmester.

     2007  Asbjørn Solvang               26

     2008  Karl Hermod Aarøen        22

     2009  Abjørn Solvang                 27

     2010  Vidar Skjeggerud             28

     2011  Asbjørn Solvang               19  Vandrepokal til odel og eie for

                                                                    2.gang.

     2012  Asbjørn Solvang               31 

     2013   Asbjørn Solvang              32

     2014   Ingebrigt Rygg                 26

     2015   Øystein Ringnes               23

     2016   Asbjørn Solvang              23  Vandrepokal til odel og eie for

                                                                    3.gang.  

     2017   Aril Bekkåsen                    21

     2018   Bjørn Steinar Tuftin        27

     2019   Rolf Arne Strand             28

     2022   Torkil Myrvold                32                                                                               

 

 

NULLØPENES ”ALLE TIDERS”STATISTIKK.

VOKSNE – KORT LØYPE SIDEN 1990.

Det var først i 1990 kortløypa for voksne hadde sin spede begynnelse.

Etter hvert har den nærmest ”eksplodert” i antall deltagere.Her følger

statistikken for alle under 50 sekunders differanse fra 1990 til 2006.

 

 1. Birger Holanger 19 sek. 2003
 2. Borgny Solli 23       1998
 3. Karl Munkerud 26       2005
 4. Eva Simon 27       2006
 5. Tove Stensrud 28       2002
 6. Torill Munkerud 28       2003
 7. Odd Edvardsen 29       2003
 8. Jarle Gjerdingen 29       2005
 9. Johannes Brekke 29       2005
 10. Brit Sandlie 30   2006
 11. Britt-Ellen Halse 32   2005
 12. Per Roar Bråthen 33   2001
 13. Gerd Flatby 35   2000
 14. Liv Tangen 35   2006
 15. Alf Solli 36   2001
 16. Steinar Jacobsen 37   2001
 17. Jan Aaveren 37   2006
 18. Gunnar Kvifte 37  2006
 19. Kari-Anne Kleven 38   2005
 20. Erna Olsen 39   1997
 21. Arve Myrvold 39   2001
 22. Astrid Kristensen 39   2005/06
 23. Annlaug Paulsen 39 2006
 24. Ellen Brekke 40   1999

24.Terje Sandlie                              40       2003

 1. Gerd Rygg 40   2006
 2. Bjørg Blakkisrud 41   2001
 3. Grete Tørrisplass 41   2002
 4. Alfhild Thorsen 43   1997
 5. Anne Berit Holanger 43   1999
 6. Jan Ivar Pedersen 43   2005
 7. Gerd Røine 43   2006
 8. Erland Andreassen 44   2002
 9. Odd Hølen 44   2005
 10. Turid Kvifte 44   2006
 11. Arne Røine 44   2006
 12. Henry Moen 45   2000
 13. Vesla Dahlen 45   2005
 14. Tom Finnerud 45   2006
 15. Reidun Korgerud 47   2002
 16. Arvid Karlsen 47   2005
 17. Torild Dahl Larsen 47   2006
 18. Jon Myhre 48   2005

 

 

NULLØPERNES ”SERIEVINNERE”SOM ÅRETS ”TRIMPAR”.EKTEPAR/SAMBOERE/”FAST FØLGE”(YOU NAME IT). 10 løp på hver.

Forandret til 15 løp på hver fra 2017.

 • 1977 Brit og Terje Sandlie
 • 1978 Eva og Ulf Torstensen
 • 1979 Torill og Karl Munkerud
 • 1980 Berit og Tore Tellefsen 54 sekunder
 • 1981 Eva og Ragnar Gulbrandsen 28
 • 1982 Eva og Ragnar Gulbrandsen 46
 • 1983 Eva og Ragnar Gulbrandsen 48
 • 1984 Åse og Erik Bergseng 54
 • 1985 Gunhild og Torgeir Gregersen 53
 • 1986 Turid og Gunnar Kvifte 40
 • 1987 Liv og Jarle Gjerdingen 39
 • 1988 Turid og Gunnar Kvifte 41
 • 1989 Liv og Jarle Gjerdingen 34
 • 1990 Kirsten Bakken og Stein Myrvold 23
 • 1991 Berit og Tore Tellefsen 30
 • 1992 Berit og Svein Dahl 34
 • 1993 Gerd og Arne Røine 52
 • 1994 Bjørg og Arvid Karlsen 42
 • 1995 Sidsel Tandberg og Arvid Tomasgård 27
 • 1996 Liv og Jarle Gjerdingen 31
 • 1997 Erna og Terje Skaugrud 32
 • 1998 Borgny og Alf Solli 38
 • 1999 Ellen og Johannes Brekke 34
 • 2000 Berit og Tore Tellefsen 26
 • 2001 Borgny og Alf Solli 29
 • 2002 Eva og Ragnar Gulbrandsen 29
 • 2003 Torill og Karl Munkerud 21
 • 2004 Gerd og Arne Røine 35
 • 2005 Berit og Tore Tellefsen 28

2006  Turid og Gunnar Kvifte             28

     2007  Torill og Karl Munkerud           31

     2008  Erna Olsen og Åge Bekkåsen     36

     2009  Brit og Terje Sandlie                  28

     2010  Grethe og Asbjørn Solvang        29

     2011  Ingrid og Jan A.Gulbrandsen    26

     2012  Anne Lise Dølerud/Ståle Fines    28

     2013  Rigmor og Bård Myhre              24

     2014  Torill og Karl Munkerud           25

2015  Ingrid og Jan Arild Gulbrandsen    23

2016  Turid og Gunnar Kvifte                  37

2017   Turid og Gunnar Kvifte                 67

(Fra og med dette året er det 15 løp som teller for begge)

2018   Torill og Karl Munkerud               83

2019   Turid og Gunnar Kvifte                 76 

2022   Torill og Karl Munkerud                 78

 

 

NULLØPERNES ”SERIEVINNERE” I BARNELØYPA SOM BLE LANSERT I 1983.

 

1983  Fredrik Solvang                     67 sekunder

1984  Guri Monserud                      94

1985  Hans Petter Gravdahl           87

1986  Lise Hansen                          

1987  Lise Hansen                           52

1988  Hans Andresen                      112

1989  Kristin Larsen                        39

1990  Hans Andresen                       94

1991  Hans Andresen                      42

1992  Randi Andresen                     70

1993  Tor Øivind Frogh                  44

1994  Randi Andresen                     46

1995  Veslemøy Larsen                   128

1996  Ina Hansen                            143

1997  Ina Hansen                            115

1998  Ina Hansen                              73

1999  Carina Karlengen                 199

2000  Marius Kristensen

2001  Karoline C.Hagen                  76

2002  Karoline C.Hagen                  53

2003  Karoline C.Hagen                  48

2004  Karoline C.Hagen                93

2005  Malin C.Hagen                      65

2006  Gunda Sandli                         77

2007  Trude Marthinsen                 47    

2008  Gunda Sandli                         23     

2009  Ulrikke Sandli                       47

2010  Mari Myrvold                        71

2011  Maren Korgerud                   33

2012  Maria Frøshaug Hansen        104

2013  Ingrid Bergan                        67

2014  Guro Bråten                         100                                                    

2015  Jonas Støen Solberg               54

2016  Nina B. Karlsen                     75

2017  Henrik Farmen                      85

2018  Ingen deltakere med 15 løp.

2019  Nathalie Tellefsen                  50

2022  Aleksander Sørsveen             257