Endring startsted nulløp

Parkering

Avkjøring til parkering

Hei!

Neste løp er flyttet fra Furumoen til Moesmoen. Parkering og startsted er som følger: Kommer du fra Åsbygda svinger du til venstre 50 m etter andre rundkjøring nær Jevnakerdelet.

Kommer du fra Eggemoen/Jevnaker svinger du til høyre 50m før samme rundkjøring. Se Vedlegg.

Starttiden i Terminlisten er feil, riktig tid skal være 18.30 og ikke 19.00 som det står i lista.