Trekning 1. runde cup

Første runde i nulløpscupen 2022

Kamp nr. 1.      Jan Arild Gulbrandsen                      Arild Larsen________

         «       2.      Karl Munkerud                                     Marry B. Gravdahl 

         «       3.      Nella Sørsveen                                     May R. Nyborg        

         «       4.      Tor E. Berg                                             Gunnvor Bollingmo

         «       5.      Erik Monserud                                     Torbjørn Solberg 

         «       6.      Liv Gjerdingen                                      Hans E. Dahl            

         «       7.      Ingerid Gulbrandsen                          Grethe Solvang       

         «       8.      Torunn Mathisen                                Ola Bjørntvedt        

         «       9.      Berit Tellefsen                                      Svein Dahl                

         «       10.    Alf Meier                                                Åse Bergseng           

         «       11.    Terje Sandlie                                        Grethe K. Hansen   

         «       12.    Eva Gulbrandsen                                 Turid Kvifte              

         «       13.    Maria Olsen                                          Ole Krogstad            

         «       14.    Helge Hvalsmarken                            Eva S. Pedersen

         «       15.    Bjørn Aaserud                                      Kristin Amundsen                           «       16.    Petter Clausen                                     Torunn Andersen

         «       17.    Ole J. Kongsmo                                    Eigil Søndergaard   

         «       18.    Bjørn Steinkjer                                     Astrid Kristensen    

         «       19.    Britt-E Halse                                          Kari Rustad               

         «       20.    Brit O. Monserud                                Gerd Røine               

         «       21.    Kirsten Bakken                                     Per Meier                 

         «       22.    Johan Fr. Norstrøm                             Jorun Tuftin             

         «       23.    Per O. Gjerstad                                    Frank E. Eriksen                              «       24.    Karin Clausen                                       Leif Berg                    

         «       25.    Inger L. Krokvik                                    Torill Munkerud                             «       26.    Thorleif Gravdahl                                Ida M.Dahl               

         «       27.    Kjell A.Lilleland                                    Grethe Tørrisplass                         «       28.    Tom Finnerud                                      Gunnar Kvifte                                   «       29.    Bjørn S. Tuftin                                      Jon A. Kvisgaard                            «        30.    Anne Lise Dølerud                              Oddvar Larsen                                «       31.    Torunn Kittelsrud                                Terje Bratlund         

         «       32.    Asbjørn Solvang                                  Kasper Bakke                     «       33.    Vidar Skjeggerud                                 Harald Bunes                            «       34.    Ståle Fines                                             Torkil Myrvold                            «       35.    Kari R. Bjørnstad                                 Frank Bakken                          «       36.    Tore Tellefsen                                      Eddi Gustavsen                        «       37.   Øystein Ringnes                                   Stian S. Aamodt                        «       38.    Cecilie Tomter                                      Ragnar Gulbrandsen              «       39.    Brit Sandlie                                           Mari Nordrum                          «       40.    Gunhild Krangnes                               Bente Strand                            «       41.    Knut Olberg                                           Stein Bhømer                            «       42.    Frank Sandlie                                       Vigdis Meier                             «       43.    Roar Helgesen                                      Karl H.Aarøen                        «       44.    Sebastian Bratlund                             Eva A. Aamodt                         «       45.    Tage Hybertsen                                   Heidi Hansen                           «       46.    Jan E.Kristoffersen                              Anne T. Kiserud                        «       47.    Per R. Tuftin                                          Haldis Roskifte                       «       48.    Trine H.Skougstad                              Per Stubbraaten                     «       49.    Ragnhild Bjella                                     Odd Hølen                               «       50.    Sverre Thune                                        Elisabeth Steinkjer                «       51.    Lena Sollie                                             Odd Edvardsen                        «       52.    Jonn O. Eriksen                                    Magne Nilsen                          «       53.    Liv Berg                                                   Kirsti Kringhaug                     «       54.    Ragnhild Holen                                    Arnt Myrann                           «       55.    Else M.Bogen                                       Eilert Johnsrud       

 «       56.    Berit Hv. Dahl                                       Sissel Dybdal                          «       57.    Karin Loe                                                Inger Bjørgen                          «       58.    Hans J. Loe                                            Lars Krangnes                         «       59.    Wenche Berg                                        Paul Meier                                «       60.    Aril Bekkåsen                                        Johnny Andersen                    «       61.    Runa Olberg                                          Birgit Bakken                           «       62.    Ole P. Hundeide                                  Jan E. Grønvold                      «       63.    Lene Tørrisplass                                   Åse Kvisgaard                          «       64.    Olav Relling                                           Trinelise Østvang   

 

Reservekamper som blir gjeldene såfremt hele par er fraværende

 

  1. Tommy Støa          Ingvild Sørsveen                        
  2. Ann C.Olsen           Aleksander Sørsveen               
  3. Sveinung Berg       Svein Amundsen                       
  4. Frida B. Aabel        Emil Krangnes                            
  5. Anne M.Sundberg Leah Øvereng                             
  6. Remi Øvereng         Magne Hansen                           
  7. Anne G. Eriksen     Fillip Øvereng                             
  8. Kjersti Hovland       Rolf A. Strand