Nulløpernes årsberetning 2020

Nulløpernes årsberetning 2020.

Det ble ett stort kryss over sesongen 2020

Nulløpgruppen satte opp terminlisten for 2020 i februar, og 23 nulløp ble satt opp med start 14. april og med avslutning 10. oktober. Men slik gikk det ikke. Terminlisten var akkurat klar fra trykkeriet da koronan stoppet alt. Vi hadde et håp om at vi skulle komme i gang etter ferien, men de lokale helsemyndighetene frarådet dette. Nulløpgruppa kommer i sammen i februar 2021 for å sette opp terminlisten for neste år. Så får vi håpe at vi kommer i gang igjen da. Skulle det fortsatt være problemer med koronaen, så har jeg syslet med tanken om intervallstarter. Dette tar vi opp på neste terminlistemøte.

Nytt av året var bilen som Hamax auto stilte til rådighet i en måned for den som vant trekningen etter antall løp. Jeg har fått bekreftet at bilen også neste år blir med som premie. Jeg håper at terminlisten fra 2020 kan overføres til 2021 slik at vi bare kan forandre datoene dersom arrangørene er enige. Dette kommer vi tilbake til når tiden for neste terminlistemøte finner sted i februar.

Vinnerne av fjorårets pokaler beholder disse til neste år, og vi håper Rolf A.Strand og Kari Rustad kommer igjen for å forsvare mestertittelen fra 2019.  Kirsten Bakken og Gunnar Kvifte vant sine pokaler til odel og eie i 2019.

Hønefoss 10.10.2020,

Terje Sandlie