Resultater fra nulløp 13.08.19

Liv, en av de mange med 0 i kveld

Nulløp Eggemoen Øystein & Tore

13 aust.2019 101 og 11 nuller
Herrer Kort:
Erland Johnsen 0
Jan Kristoffersen 0
Arild Martinsen 0
Karl Munkerud 0
Tore Tellefsen 0
Leif Berg 1
Odd Edvardsen 1
Erik Monserud 1
Svein Dahl 2
Jan A. Gulbrandsen 2
Ragnar Gulbrandsen 2
Eilert Johnsrud 2
Oddvar Larsen 2
Per Moen 2
Frank Nyhus 2
Joh. Fr. Norstrøm 3
Jan Erik Grønvold 4
Gunnar Kvifte 4
Torbjørn Solberg 4
Knut Helge Nebell 5
Torleif Gravdahl 6
Terje Sandlie 6
Per O. Gjerstad 7
Øystein Ringnes 7
Helge Østvang 7
Harald Bunes 8
Bård Myhre 10
Thorbjørn Hole 19
Kåre Brenna 55
Damer kort:
Liv Berg 0
Liv Gjerdingen 0
Gerd Røine 0
Elisabeth Steinkjer 0
Gunvor Bollingmo 1
Ingunn Fossbråten 1
Runa Olberg 1
Mette Skogstrøm 1
Grethe Tørrisplass 1
Åse Bergseng 2
Gro A. Karlsen 2
Astrid Kristensen 2
Torill Munkeud 2
Berit Tellefsen 2
Kari R Bjørnstad 3
Anne Lise Dølerud 3
Ragnhild Holen 3
Brit Sandlie 3
Ingerid Gulbrandsen 4
Eva Gulbrandsen 4
Rigmor Myhre 4
Trinelise Østvang 4
Turid Kvifte 5
Kirsten Bakken 6
Brit O. Monserud 7
Anne K. Kristoffersen 8
Wenche Bjerke 9
Marlene Kristoffersen 9
Toril Knive Berg 10
Else M. Bogen 10
Karin Clausen 14
Eva Solnes Pedersen 15
Bodil Hole 18
Reidun Tuftin 20
Gerd Rygg 21
Laila Thorud 22
Inger Bjørgen 26
Damer Lang:
Karin Loe 1
Kari Rustad 3
Linda Sjøvik 3
Sidsel E. Olsen 6
Mari Norderum 7
Benth Bekkåsen 8
Cecike Tomter 8
Torunn Andersen 10
Berit Hv. Dahl 10
Batrika Rebeka 25
Gabriela 118
Herrer Lang:
Ståle Fines 0
Tage Hybertsen 0
Kjell Håkenrud 1
Reidar Olsen 1
Eigi Søndegaard 1
Vidar Skjeggerud 2
Johnny Andersen 4
Aril Bekkåsen 4
Rolf Arne Strand 4
Per H. Stubbraaten 4
Knut Gjerde 5
Torkil Myrvold 5
Geir Selte 5
Per Ragnar Tuftin 5
Frank Sandlie 6
Paul Meier 7
Ingbrigt Rygg 7
Ole Chr. Kkemmetsrud 9
Knut Olberg 10
Bjørn Steinkjer 10
Bjørn Aaserud 16
Asbjørn Solvang 16
Karl H. Aarøen 21
Sohrab 54