Trekning 4. runde i cup’n

TREKNINGEN FOR FJERDE CUPRUNDE I SCHJONGSLUNDEN 20.AUGUST.

  1. Leif Berg –        Åse Bergseng
  2. Torill Munkerud – Arild Martinsen
  3. Stein Bøhmer –        Trinelise Østvang
  4. Karl H. Aarøen –        Per H. Stubbraaten
  5. Vidar Skjeggerud – Gunnar Kvifte
  6. Kirsten Bakken –        Ingebrigt Rygg
  7. Øystein Ringnes –        Oddvar Larsen
  8. Ragnar Gulbrandsen- Aril Bekkåsen