Trekning 1. runde i cup

TREKNINGEN FOR 1.RUNDE I CUPEN !

1 Gunnar Kvifte                     –       Karl Hermod Aarøen

2  Arild Martinsen                  –       Anne Irene Opperud

 3  Rolf Arne Strand                –       Markus C. Hagen 

4  Kim Ulrik Gravseth            –       Erna Skaugrud

5  Reidar Olsen                       –       Ulrikke Sandli

6  Agnethe Reymert                 –       Terje Sandlie

7  Oddvar Larsen                    –       Kristin Andreassen

8  Karin Loe                            –       Grethe Tørrisplass

9  Britt-Ellen Halse                         –       Turid Kvifte

10.Arild Gundersen                 –       Anne Lise Dølerud

11.Jon Anders Kvisgaard                –       Eigil Søndergaard

12.Brit Sandlie                                  –       Toril Juterud

13.Bjørn Steinkjer                    –       Eirin Løkkemo

14.Ørjan Hansen                      –       Gerd Rygg

15.Erland Johnsen                   –       Ole Jonny Kongsmo

16.Bjørn Steinar Tuftin           –       Elisabeth Steinkjer

17.Geir Selte                             –       Gitte Ozgowice

18.Evelyn Christiansen            –       Kjell Tørrisplass

19.Ragnhild Holen                   –       Fritz Spanjor

20.Odd Edvardsen                   –       Randi Bergan

21.Heidi Hval                           –       Jarle Gjerdingen

22.Knut Nyhus                                  –       Jesper Nordskog

23.Siv Eiren Frøshaug             –       Egil Jacobsen

24.Olav Relling                                 –       Thorbjørn Solberg

25.Robert Hansen                    –       Venke Nyhus

26.Grethe Karin Hansen         –       Knut Sundberg

27.Anne Marit Sundberg         –       Tuva Sandli

28.Stein Bøhmer                       –       Rigmor Myhre

29.Knut Olberg                        –       Bjørn Aaserud

30.Arild Arntzen                      –       Vidar Skjeggerud

31.Frank Sandli                       –       Sonja Kauserud

32.Frank Bakken                     –       Ståle Fines

33.Maria Olsen                                 –       Jan Hansen

34.Berit Hvinden Dahl             –       Torill Munkerud

35.Thorbjørn Solvang              –       Jorun Tuftin

36.Åse Kvisgaard                     –       Gro A. Karlsen

37.Eddie Gustavsen                 –       Arne Røine

38.Liv Berg                               –       Kristin Amundsen

39.Ingebrigt Rygg                     –       Steinar Hagen

40.Tove Stensrud                     –       Terje Skaugrud

41.Bente Strand                        –       Guro Bråten

42.Karl Munkerud                   –       Åge Bekkåsen

43.Karsten Hansen                   –       Trine H. Skougstad

44.Hans Jørgen Loe                 –       Tone Nestegard

45.Sigmund Lien                      –       Nina B. Karlsen

46.Eva Gulbrandsen                         –       Teo Lightfoot

47.Kirsten Bakken                   –       Ulf Thorstensen

48.Henriette Amundfoss          –       Sidsel E. Olsen

49.Knut Helge Nebell               –       Ingunn Fossbråten

50.Torun C.Hagen                   –       Åse Bergseng

51.Signe Torp                           –       Marit Stubbraaten

52.Thorleif Gravdahl               –       Vigdis Tangen

53.Liv Gjerdingen                    –       Finn Edvardsen

54.Jan A.Gulbrandsen             –       Kjersti Hovland

55.Tage Hybertsen                   –       Hege Bekkåsen

56.Reidun Tuftin                      –       John G. Jacobsen

57.Bjørg Hagen                        –       Jan Aaveren

58.Kjell Håkenrud                   –       Inger L. Krokvik

59.Stian Sandli Aamodt           –       Brit Olaug Monserud

60.Unni Skøien                                 –       Mari Nordrum

61.Harald Bunes                      –       Aril Bekkåsen

62.Magne Nilsen                       –       Rita Tellefsen

63.Øystein Ringnes                  –       Tommy Støa

64.Astrid Kristensen                        –       Bjørn Solberg

 

RESERVEKAMPER SOM KAN KOMME INN FRA «BENKEN» HVIS HELE PAR UTEBLIR:

1.A. Edvardsen                                 –       Anne G. Tollefsrud

2.Erik Monserud                      –       Arnt Myrann

3.Tore Tellefsen                        –       Vidar Gravdahl

4.Kari Bjerke                            –       Anne Turid Korgerud

5.Ingrid Gulbrandsen              –       Hans M. Norstøm

6.Eva S.Pedersen                      –       Hans Thoresen

7.Julie Frøshaug Hansen         –       Hege Didriksen

8.Per Arne Jensen                    –       Knut Amundsen

9.Gerd Røine                            –       Johan Fr.Norstrøm