Cup

CUPEN !

HER KAN DU SJEKKE OM DU HAR KVALIFISERT DEG FOR 1.RUNDE I CUPEN.

TALLET ETTER NAVNET DITT ER KAMPNUMMERET OG GJØR DET RASKERE Å FINNE FRAM I DEN LANGE KAMPLISTA.

GARANTITALLET BLE 6, MENS ETT 7-TALL ER KOMMET MED ETTER TREKNING.

 

Amundsen, Kristin                62

Andersen, Jonny                    56

Andersen, Per Øyvinn           64

 

Bakken, Frank                       53

Bakken, Kirsten                     28

Bekkåsen, Aril                       44

Berg, Liv                                23

Berg, Torill Knive                  37

Bergan, Gunnar                     59

Bergseng, Åse                         32

Bjørklund, Tone                    17

Bjørnstad, Kari R.                 11

Bollingmo, Gunvor                36

Brandt, Anne Lise                  14

Bratvold, Jørgen                    60

Bunes, Harald                        24

Bøhmer, Stein                          1

 

Clausen, Karin                       15

Clausen, Petter                         3

Dahl, Berit Hvinden              61

Dahl, Per Karsten                  13

Dahl, Svein                               4

Dølerud, Anne Lise                  9

 

Edvardsen, Finn                    38

Edvardsen, Odd                    28

Eriksen, Jonn Olav                27

Farmen, Henrik                     36

Fines, Ståle                             42

Finnerud, Tom                       8

 

Gjerdingen. Liv                     9

Gjerstad, Per Olav                 1

Gravdahl, Thorleif                22

Gulbrandsen,Eva                   35

Gulbrandsen, Ingrid              12

Gulbrandsen, Jan Arild         31

Gundersen, Arild                   57

Gustavsen, Eddie                   47

 

Halse, Britt-Ellen                   20

Hansen, Robert                      53

Hansen, Teodor                     47

Haugen, Grethe Jorunn         37

Holen, Ragnhild                    18

Holmen, Åse Marit                 18

Hovland, Kjersti                    59

Hvalsmarken, Lars                33

Hybertsen, Tage                     41

Håkenrud, Kjell                     52

 

Johnsen, Erland                    34

Korgerud, Anne Turid          43

Krangnes, Emil                        2

Krangnes, Gunhild                61

Krangnes, Lars                      51

Kringshaug, Kirsten              63

Kristensen, Astrid                    3

Kristoffersen, Anne-Karin    11

Kristoffersen, Jan                  19

Kristoffersen, Marlene           27

Kvifte, Gunnar                      21

Kvifte, Turid                            7

Kvisgaard, Åse                       30

 

Langholm, Synnøve               63

Larsen, Oddvar                     20

Lilleland, Kjell A.                  42

Loe, Hans Jørgen                   51

Loe, Karin                              46

 

Martinsen, Arild                    19

Mathisen, Torun                    57

Meier, Paul                            44

Meier, Vigdis                         29

Moen, Per                               21

Moen, Viktor                         45

Monserud, Brit Olaug           25

Munkerud, Karl                      8

Munkerud, Torill                   39

Myhre, Hans Kr.                    30

Myhre, Rigmor                      12

Myrann, Arnt                        45

Myrvold, Mari                       58

Myrvold, Torkil                     64

 

Nilsen, Knut A.                      17

Nilsen, Magne                        49

Olberg, Knut                          43

Olberg, Runa                           5

Olsen, Reidar                         39

Olsen, Sidsel E.                      55

Oslund, Merethe                    22

 

Relling, Olav                          40

Ringnes, Øystein                    14

Roskifte, Haldis                       4

Rygg, Gerd                              7

Rygg, Ingebrigt                      50

 

Salterød, Glenn                      33

Salterød, Sara                        26

Sandli, Frank                         50

Sandlie, Brit                           13

Sandlie, Terje                         24

Skaugrud, Erna                     31

Skjeggerud, Vidar                 52

Solberg, Bjørn                       10

Solberg, Eivind S.                  38

Solberg, Torbjørn                    5

Solvang, Asbjørn                   62

Solvang, Grethe                     10

Solvang, Thorbjørn                 6

Steffensrud, Jon                    55

Steinkjer, Bjørn                     56

Steinkjer, Elisabeth               29

Sten, Marianne                      34

Strand, Bente                         48

Stubbraaten, Per                      5

Søndergaard, Eigil                 40

 

Tellefsen, Tore                       25

Thoresen, Hans J.                  54

Thorud, Laila                        16

Thune, Sverre                          6

Tollefsrud, Anne Gunn          54

Tryterud, Thrine-Lise            60

Tuftin. Bjørn Steinar             41

Tuftin, Jorun                         49

Tuftin, Per Ragnar                48

Tuftin, Reidun                       32

Tørrisplass, Grethe                  2

 

Vollan, Siv Kristin                 35

Østvang, Helge                       23

Østvang, Trinelise                  26

Øvereng, Remy                      16

Aamodt, Tove                        15

Aaserud, Bjørn                      58

 

TREKNING FOR 1.RUNDE I CUPEN 2018

 1. MAI PÅ EGGEMOEN.

 

 1. Stein Bøhmer –        Per O. Gjerstad
 2. Emil Krangnes –        Grethe Tørrisplass
 3. Astrid Kristensen –        Petter Clausen
 4. Haldis Roskifte –        Svein Dahl
 5. Runa Olberg –        Torbjørn Solberg
 6. Thorbjørn Solvang –        Sverre Thune
 7. Gerd Rygg –        Turid Kvifte
 8. Karl Munkerud –        Tom Finnerud
 9. Liv Gjerdingen –        Anne Lise Dølerud
 10. Bjørn Solberg – Grethe Solvang
 11. Anne-K. Kristoffersen – Kari R. Bjørnstad
 12. Rigmor Myhre – Ingrid Gulbrandsen
 13. Brit Sandlie – Per Karsten Dahl
 14. Øystein Ringnes – Anne Brandt
 15. Karin Clausen – Tove Aamodt
 16. Remy Øvereng – Laila Thorud
 17. Tone Bjørklund – Knut A.Nilsen
 18. Ragnhild Holen – Åse Marit Holmen
 19. Jan Kristoffersen – Arild Martinsen
 20. Oddvar Larsen – Britt-Ellen Halse
 21. Gunnar Kvifte – Per Moen
 22. Thorleif Gravdahl – Merethe Oslund
 23. Liv Berg – Helge Østvang
 24. Terje Sandlie – Harald Bunes
 25. Brit Olaug Monserud – Tore Tellefsen
 26. Sara Salterød – Trinelise Østvang
 27. Jonn Olav Eriksen – Marlene Kristoffersen
 28. Kirsten Bakken – Odd Edvardsen
 29. Vigdis Meier – Elisabeth Steinkjer
 30. Åse Kvisgaard – Hans Kr.Myhre
 31. Jan Arild Gulbrandsen – Erna Skaugrud
 32. Åse Bergseng – Reidun Tuftin
 33. Glenn Salterød – Lars Hvalsmarken
 34. Marianne Sten – Erland Johnsen
 35. Siv Kristin Vollan – Eva Gulbrandsen
 36. Henrik Farmen – Gunvor Bollingmo
 37. Torill Knive Berg – Grethe J. Haugen
 38. Eivind S. Solberg – Finn Edvardsen
 39. Torill Munkerud – Reidar Olsen
 40. Olav Relling – Eigil Søndergaard
 41. Bjørn Steinar Tuftin – Tage Hybertsen
 42. Kjell A.Lilleland – Ståle Fines
 43. Anne T.Korgerud – Knut Olberg
 44. Aril Bekkåsen – Paul Meier
 45. Arnt Myrann – Viktor Moen
 46. Karin Loe – Per Stubbraaten
 47. Teodor Hansen – Eddie Gustavsen
 48. Per Ragnar Tuftin – Bente Strand
 49. Magne Nilsen – Jorun Tuftin
 50. Frank Sandli – Ingebrigt Rygg
 51. Hans Jørgen Loe – Lars Krangnes
 52. Vidar Skjeggerud – Kjell Håkenrud
 53. Frank Bakken – Robert Hansen
 54. Anne G.Tollefsrud – Hans J.Thoresen
 55. Jon Steffensrud – Sidsel E.Olsen
 56. Bjørn Steinkjer – Jonny Andersen
 57. Torunn Mathisen – Arild Gundersen
 58. Mari Myrvold – Bjørn Aaserud
 59. Gunnar Bergan – Kjersti Hovland
 60. Jørgen Bratvold – Thrine-Lise Tryterud
 61. Gunhild Krangnes – Berit Hvinden Dahl
 62. Kristin Amundsen – Asbjørn Solvang
 63. Synnøve Langholm – Kirsten Kringshaug
 64. Torkil Myrvold – Per Ø.Andersen

 

RESERVEPAR SOM BLIR TELLENDE HVIS HELE PAR ER FRAVÆRENDE.

 1. Noah Vollan –        Johan Fr. Norstrøm
 2. John Magne Trulsen- Torunn Andersen
 3. Aud Reidun Lund –        Krystian Stach
 4. Liss Hansen –        Evy Houmann
 5. Rolf A.Strand –        Alexander Rustand
 6. Reidun Brevik –        Vibeke Larsen
 7. Sindre Gårdhammer- Arne Thorvaldsen
 8. Benthe Bekkåsen –        Per-Arne Jensen
 9. Linn S. Solberg –        Tonje ?
 10. Ingunn Fossbråten – Hanne E. Møller
 11. Nila Vollan – Sidsel B. Solberg