Resultater fra nulløp 29.08.17

Null-løp Helgelandsmoen 29. 8.2017
 Barn, kort løype (7 deltakere) 
Solberg Kristine 0
Farmen Henrik 7
Øvereng Fillip 21
Krangnes Emil 23
Solberg Eivind Støen 35
Øvereng Leah 38
Salterød Julia 50
  Kvinner, lang løype (8 deltagere)
Olsen Sidsel 1
Dahl Berit Hvinden 1
Tuftin Jorun 1
Loe Karin 1
Korgerud Anne Turid 4
Amundsen Kristin 4
Møller Hanne E 6
Gravdahl  Mary B 13
 Menn, lang løype (17 deltagere)
Klemmetsrud Ole Christian 0
Aaserud Bjørn 1
Meier Paul 2
Solvang Asbjørn 2
Stubbraaten Per H 3
Kongsmo Ole Jonny 3
Relling Olav 4
Fines Ståle 4
Tuftin Bjørn S 4
Rygg Ingebrigt 5
Steinkjer Bjørn 8
Loe Hans Jørgen 8
Tuftin Per Ragnar 10
Olberg Knut 11
Myrvold Torkil 13
Amundsen Svein 17
Larsen  Oddvar 23
                                     Menn, kort løype (27 deltagere)
Johnsen Erland 0
Solberg Torbjørn 0
Edvardsen Odd 0
Dahl Svein 0
Myhre Hans Kr 1
Kristoffersen Jan 2
Thune Sverre 2
Kvifte Gunnar 3
Aaveren Jan 4
Aarøen Karl H 4
Hvalsmarken Lars 5
Bunes Harald 6
Munkerud Karl 6
Støa Arnulf 6
Tellefsen Tore 7
Gulbrandsen Ragnar 8
Ringnes Øystein 9
Farmen Kristian 10
Solvang Torbjørn 11
Gravdahl Thorleif 11
Moen Per 17
Johnsrud Eilert 17
Nebell Knut Helge 19
Solberg Bjørn 20
Øvereng Remy 21
Salterød Glenn 24
Jensen Per-Arne 34
Kvinner, kort løype (26 deltagere)
Gjerdingen Liv 0
Bjørnstad Kari R 1
Olberg Runa 1
Bakken Kirsten 1
Bergseng Åse 2
Aamodt Tove 2
Kristensen Astrid 2
Rygg Gerd 3
Myhre Rigmor 3
Sundberg Anne Marit 3
Østvang Trinelise 5
Bakkene Astrid 5
Kristoffersen Anne Karin 6
Gulbrandsen Eva 7
Dølerud Anne Lise 7
Brevik Reidun 8
Juterud Toril 9
Steinkjer Elisabeth 10
Munkerud Torill 10
Kvifte Turid 11
Bjerke Wenche 13
Tuftin Reidun 16
Thorud Laila 19
Pedersen Eva Solnes 20
Bogen Else Marie 35
Kristoffersen Marlene 39

Harald med frue, kveldens komite

Greit og komme unna det verste regnværet