Trekning for 2. løp i cup’n

TREKNINGEN FOR 2.RUNDE I CUPEN.
 
1.     Roar Bekkåsen – Reidar Olsen
2.     Mari Nordrum – Harald Bunes
3.     Øystein Ringnes – Siv Eiren Frøshaug
4.     Bjørn Aaserud – Liv Gjerdingen
5.     Venke Nyhus – Hans Jørgen Loe
6.     Jan Kristoffersen – Åse Bergseng
7.     Knut Olberg – Per-Arne Jensen
8.     Knut Nyhus – Jorunn Tuftin
9.     Torill Juterud – Bjørn Steinkjer
10. Eva Gulbrandsen – Torkil Myrvold
11. Gerd Røine – Jan Aaveren
12. Kjell A. Lilleland – Kirsten Bakken
13. Turid Kvifte – Torill Munkerud
14. Reidun Tuftin – Torbjørn Solvang
15. Kristin Amundsen – Alexander Rustand
16. Thorleif Gravdahl – Tor Morten Støen
17. Torunn Mathisen – Torbjørn Solberg
18. Ørjan Hansen – Jan Arild Gulbrandsen
19. Bjørn Steinar Tuftin – Gunnar Kvifte
20. Arild Gundersen – Laila Thorsrud
21. Tone Bjørklund – Petter Clausen
22. Kari R. Bjørnstad – Benthe Bekkåsen
23. Britt-Ellen Halse – Aril Bekkåsen
24. Vidar Skjeggerud – Ole Christian Klemmetsrud
25. Trinelise Østvang – Svein Dahl
26. Terje Sandlie – Brit Olaug Monserud
27. Liss Hansen – Grethe Tørrisplass
28. Sidsel E. Olsen – Tore Tellefsen
29. Elisabeth Steinkjer/Reidun Brevik – Erland Johnsen
30. Arne Røine – Ståle Fines
31. Karl Munkerud – Brit Sandlie
32. Tone Nestegard – Berit Hvinden Dahl/Tage Hybertsen
 
2.RUNDE AVVIKLES PÅ HVERVENMOEN  6.JUNI.