Nulløpssesongen starter opp tirsdag 5. april

20150811_183007

Når nulløperne «springer ut» er det grunn til å erklære våren for «åpnet». Med årets tidlige påske har Nulløpsarrangøren valgt å fravike tredje påskedag som tradisjonell startdag for det årlige «sleppet», og gir alle de som tripper etter å komme i gang med jaktsesongen på nuller, ei ekstra restitusjonsuke etter at påskehabitten er hengt vekk. Derfor blåses sesongen i gang 5.april, som sedvanlig i Schjongslunden med Turid og Gunnar Kvifte som løype- og arrangøransvarlig. Også i løp nummer to har man valgt å holde seg til Schjongslundens velkjente stier.

Man kan vel med rette slå fast at nulløpene i sin 44. sesong har sin store misjon og berettigelse i det store løps- og mosjonstilbudet som vi finner her i distriktet. Med de store «frontarrangementene» Ringeriksmaraton og Hytteplanmila, samt en rekke andre løpstilbud, er vi fristet til å døpe om Ringerike til Springerike. I nulløp finner man selvsagt også de man gjerne betegner som trenede idrettsmenn som løper fort, men den største tilslutningen finner man nå i kortløypene der de aller fleste «snakker reint»

etter sine to spaserrunder og det sosiale treffet er høyt verdsatt.

Noe færre deltakere ble registrert i fjorårets sesong, men det skal da også skytes inn at et betydelig antall «vanningsdager» nok bidro til det. Særlig Petersøyas arrangører i byidyllen håper vi får en meteorologisk revansje i år. Tirsdag er jo nulløpsdagen, men det har hendt at torsdager også en sjelden gang har blitt tatt i bruk. Så også i år da 17.mai gjør at 19.mai blir datoen for Ringeriksbadets løp på Helgelandsmoen. Eggemoen er det området man boltrer seg mest i, der Karsten Hansen også i år har meldt seg som arrangør. Med passering av 90 er superveteranen fra Vågårdsbygda nulløpsfamiliens nestor. Det er vel ellers grunn til å konstatere at de aller fleste løp er relativt bynære. Ringmoen i Ådal er ikke på lista i år, mens det avsluttende forsesongs løpet ved Randsjordens bredd i Kråkvika i Søndre Land fortsatt blir sesongens desiderte langtur. Tirsdagen før er det klart for XL-Byggs midtsommerløp på Hensmoen med pølsefest og premietrekning sponset av bedriften . Bevertningssponsing er det også på Eggemoen i det første septemberløpet der «Hytteplangeneralen» Jon Anders Kvisgaard igjen slår til med bollefest.

Som vanlig består sesongen av 24 løp der de 15 beste løpene teller i sammendraget, og der også cupen er et av konkurranseelementene. Nulløpsarrangørene er for øvrig en godt voksen gjeng med majoriteten på 70+ anført av Terje Sandlie som fortsatt entusiastisk trekker i trådene som nulløpenes «far». Så får vi se da om Oddvar Larsen fortsatt vil trone på «smultringtoppen» og plusse på sine 60, om noen kan hindre Venke Nyhus i sin sjette seier på rad og 10. totalt, eller om noen kan matche Karl Munkeruds 17 sekunders rekord på på 15løp. Det er nok av poenger å ta tak i også i denne sporten med blandet vekt på hastverkets betydning for resultatet