Odd’s kommentarer fra løp nr. 17 på Petersøya

IMG_4813Her kommer vann- vittig ferskvare fra Odd.

PETERSØYA  IKKE UBERØRT  PÅ EN SKIKKELIG VANNINGSDAG !

 

Etter en høysommerlig periode var det vel ikke uventet at værprofetene kunne melde om fuktigere tider, og at tirsdagsettermiddagen kunne bli en skikkelig paraplydag. Det slo dessverre til i fullt monn og Marit og Per Stubbråten som sto i spissen for Petersøyas Venners nulløp på Hønefossidyllen kunne bare konstatere at her ville det neppe bli et tresifret deltagerantall. 81 er vel det historisk laveste i «moderne tid» på de ringerikske stier, men den harde kjerne lot seg ikke skremme og flere fikk da også betalt for turen som for langløypas del førte dem fra Petersøya, opp på Livbanen, inn i Søndre Park og den litt bratte skråstien (som vi antar kunne være sleip) ned på øya igjen. Det var en kvartett gutter som var helt nullstilte denne gang. Tre av dem med lang fartstid i løypene, og ingen av dem lengre enn Erik Monserud som kunne notere sin 33. i en lang og meget trofast karriere. Knut Olberg er nå på brinken til 30-tallet med sin 29. og Hans Jørgen Loe løp inn til sin 25. Den fjerde nullen var det unge Jonas Støen Solberg som presterte som barneklassedeltager. Det var den tredje nullen for hans del, hvilket betyr bronsemerkemottagelse. At denne meget bynære arenaen er kommet for å bli på nulløpernes terminliste er det vel ikke tvil om og at Petersøyas Venner melder seg til tjeneste også neste år.

Kommende tirsdag er Ringmoenalliansen med Asbjørn Solvang i spissen som drar nulløperne opp i det Ådalske landskap i klassiske løyper ved golfbanen på Ringmoen.