Trekning andre runde cup

Trekning av 2. Cuprunde på Børdalsmoen 13. juni 2023
Kamp nr. Navn Navn
1 Jonn O.Eriksen Per O. Gjerstad
2 Inger Krokvik Berit Tellefsen
3 Tore Tellefsen Grethe K.Hansen
4 Petter Clausen Brit Sandli
5 Knut Olberg Agnar Fossholm
6 Morten Hansen Svein Dahl
7 Kari R. Bjørnstad Asbjørn Solvang
8 Gerd Røine Bjørn Aaserud
9 Torkil Myrvold Frank Bakken
10 Liv Gjerdingen Odd Hølen
11 Oddvar Larsen Bjørn Steinkjer
12 Annelise Dølerud Sidsel E. Olsen
13 Torill Munkerud Vidar Skjeggerud
14 Torunn Mathisen Gunnar Kvifte
15 Berg/ Stubbraaten Paul Meier
16 Liv Berg Kirsten Bakken