Resultater nulløp 01.10.2019

Nulløp Eggemoen Gul Bru
01.okt
7 nuller
Herrer Kort:
Harald Bunes 1
Jan A. Gulbrandsen 1
Gunnar Kvifte 1
Oddvar Larsen 1
Asbjørn Solvang 1
Tore Tellefsen 1
Per O. Gjerstad 2
Jan Erik Grønvold 2
Arild Martinsen 2
Torleif Gravdahl 3
Øystein Ringnes 3
Leif Berg 4
Svein Dahl 4
Per Moen 4
Helge Østvang 4
Torbjørn Solvang 5
Ragnar Gulbrandsen 6
Erik Monserud 6
Karl Munkerud 6
Terje Sandlie 6
Petter Clausen 7
Erland Johnsen 8
Sverre Thune 8
Odd Edvardsen 9
Eilert Johnsrud 16
Kåre Brenna 31
Damer kort:
Else M. Bogen 0
Ingerid Gulbrandsen 0
Eva Gulbrandsen 0
Ragnhild Holen 0
Brit Sandlie 0
Liv Gjerdingen 1
Kirsten Bakken 2
Astrid Kristensen 2
Turid Kvifte 2
Gerd Rygg 2
Haldis Roskifte 2
Anne Lise Dølerud 3
Berit Tellefsen 3
Grethe Tørrisplass 3
Karin Clausen 4
Elisabeth Steinkjer 4
Liv Berg 5
Britt-Ellen Halse 5
Brit O. Monserud 5
Åse Bergseng 6
Gunvor Bollingmo 6
Trinelise Østvang 6
Torill Munkeud 7
Rigmor Myhre 7
Laila Thorud 11
Toril Knive Berg 14
Reidun Tuftin 29
Eva Solnes Pedersen 32
Damer Lang:
Torunn Andersen 1
Cecike Tomter 2
Kari Rustad 3
Sidsel E. Olsen 6
Kristin Amundsen 11
Herrer Lang:
Roar Helgesen 0
Reidar Olsen 0
Torkil Myrvold 1
Geir Selte 1
Aril Bekkåsen 2
Helge Berger 2
Trond Jonsen 2
Bjørn S Tuftin 2
Johnny Andersen 3
Vidar Skjeggerud 3
Ståle Fines 4
Frank Sandlie 4
Per Ragnar Tuftin 4
Arild Gundersen 5
Olav Relling 7
Rolf Arne Strand 7
Per H. Stubbraaten 9
Ingbrigt Rygg 12
Karl H. Aarøen 17
Ole J Kongsmo 17
Bjørn Steinkjer 17
Bjørn Aaserud 20