Resultater nulløp 10.09.19

Kveldens arrangørstab

Null-løp Petersøya 10. september 2019

I bra vær var det i alt 85 deltagere på Petersøya

og fire som klarte nullen.

 

 

   Barn, kort løype (1 deltager)

Nathalie F Tellefsen 6

 

 

 

         Kvinner, kort løype (27 deltagere)

Kirsten Bakken 0
Liv Berg 1
Turid Kvifte 1
Rigmor Myhre 2
Gerd Rygg 2
Åse Bergseng 3
Liv Gjerdingen 3
Eva Gulbrandsen 3
Britt-Ellen Halse 3
Gunvor Bollingmo 4
Anne Lise Dølerud 6
Elisabeth Steinkjer 6
Torill Knive Berg 7
Eva Solnes Pedersen 8
Berit Tellefsen 8
Brit Sandlie 9
Ragnhild Holen 11
Marlene Kristoffersen 11
Brit Olaug Monserud 11
Torill Munkerud 11
Trinelise Østvang 11
Else Marie Bogen 12
Anne-Karin Kristoffersen 13
Astrid Kristensen 17
Haldis Roskifte 21
Runa Olberg 32
Reidun Tuftin 34

 

 

 

 

Menn, kort løype (29 deltagere)

Ove Berntsen 1
Gunnar Kvifte 1
Harald Bunes 2
Erik Monserud 2
Øystein Ringnes 2
Per-Arne Jensen 3
Tore Tellefsen 4
Sverre Thune 4
Thorleif Gravdahl 5
Oddvar Larsen 5
Knut Helge Nebell 5
Johan-Fredrik Norstrøm 5
Karl Munkerud 6
Terje Sandlie 8
Leif Berg 10
Ragnar Gulbrandsen 10
Stein Bøhmer 11
Svein Dahl 12
Odd Edvardsen 12
Helge Østvang 12
Jan Erik Grønvold 13
Per Moen 13
Jan Kristoffersen 15
Thorbjørn Solvang 16
Kåre Brenna 17
Per Olav Gjerstad 17
Erland Johnsen 23
Bård Myhre 29
Eilert Johnsrud 71

 

 

           Kvinner, lang løype (8 deltagere)

Cecilie Tomter 1
Kristin Amundsen 5
Åse Kvisgaard 6
Torunn Mathisen 6
Kari Rustad 6
Torunn Andersen 8
Synnøve Langholm 9
Berit Hvinden Dahl 17

 

 

            Menn, lang løype (20 deltagere)

Geir Selte 0
Vidar Skjeggerud 0
Per Stubbraaten 0
Aril Bekkåsen 1
Torkil Myrvold 2
Asbjørn Solvang 2
Bjørn S Tuftin 2
Per Ragnar Tuftin 2
Ståle Fines 3
Ole Jonny Kongsmo 3
Bjørn Aaserud 4
Olav Relling 4
Rolf Arne Strand 5
Knut Olberg 6
Bjørn Steinkjer 6
Karl H Aarøen 7
Ingebrigt Rygg 7
Johnny Andersen 8
Paul Meier 10
Svein Amundsen 13