Litt mere blogg fra Odd

RETTELSE I BLOGGEN !

«Fake news» bør ikke forekomme i mitt skriveri, så jeg legger meg flat som en gjerne sier, ved å berømme Nathalie Tellefsen for sin første null. Dette var nemlig den andre. Den første ble oppnådd i barnevogna for 13 år siden, har jeg fått opplyst fra sikre kilder, hvilket også er vel dokumentert i statistikken. Da får vi bare tro det blir tettere mellom dem i framtida. Ellers kom deg meg for øre at arrangøren kunne by på store gode plommer etter løpet og føyer seg pent inn i «after run» med nogo attåt.

Odd.