Trekning 2. runde cup’n

Dette er trekningen for cupens 2. runde som går på Hvervenmoen den 11. juni. Gruppa har bestemt at de opprinnelige datoen for cupen skal gjelde, slik som de står i Terminliste.

 

 

Trekning av 2. runde i cupen, Hvervenmoen 11. juni.

1.Laila Thorud                       Vidar Skjeggerud___________

2.Karin Loe                             Brit-Ellen Halse____________

3.Torkil Myrvold                   Kirsten Bakken_____________

4.Karl H. Aarøen                    Marlene Kristoffersen_______

5.Per Stubbråten                   Turid Kvifte_______________

6.Per O. Gjerstad                  Bjørn S. Tuftin_____________

7.Per A. Jensen                      Astrid Kristensen___________

8.Frank Sandli                       Ingerid Gulbrandsen________

9.Jan A. Gulbrandsen            Øistein Ringnes____________

10.Ole J. Kongsmo                 Omkamp mellom Anne Kristoffersen og Helge Østvang.____

11.Petter Clausen                 Liv Berg__________________

12.Sidsel B. Solberg               Arild Martinsen____________

13.Ingebrigt Rygg                 Haldis Roskifte_____________

14.Bjørn Aaserud                  Torill Munkerud____________

15.Nathalie Tellefsen            Omkamp mellom Eva Gulbrandsen og Gunnar Kvifte_______

16.Kristin Amundsen            Trinelise Østvang___________

17.Oddvar Larsen                 Roar Helgesen_____________

18.Kåre Brenna                     Jan E. Grønvold____________

19.Svein Amundsen              Gro A. Karlsen_____________

20.Kari Rustad                       Ragnar Gulbrandsen________

21.Grethe Tørrisplass          Elisabeth Steinkjer__________

22.Stein Bøhmer                   Wenche Bjerke____________

23.Karl Munkerud                 Odd Edvartsen_____________

24.Terje Bratlund                  Leif Berg__________________

25.Cecilie Tomter                  Asbjørn Solvang____________

26.Liv Gjerdingen                  Brit Sandli________________

27.Aril Bekkåsen                   Karin Clausen______________

28.Harald Bunes                   Svein Dahl________________

29.Lars Hvalsmarken            Rolf A. Strand_____________

30.Sverre Thune                    Per R. Tuftin______________

31.Gerd Rygg                        Ingunn Fossbråten_________

32.Åse Bergseng_________ Frank Nyhuus_____________