Trekning 1. runde i cup’n

TREKNINGEN FOR 1.RUNDE I CUPEN.

1.Ingrid Gulbrandsen –        Arild Larsen

2.Erik Monserud                  –        Oddvar Larsen

3.Eilert Johnsrud        –        Elisabeth Steinkjer

4.Per Olav Gjerstad     –        Eva Solnes Pedersen

5.Anne Lise Dølerud    –        Erik Moen

6.Marlene Kristoffersen-      Thorbjørn Solvang

7.Jan Arild Gulbrandsen-     Marianne R. Thoresen

8.Nathalie F. Tellefsen –        Anne Lene Pedersen

9.Anne-K.Kristoffersen-       Helge Østvang

10.Petter Clausen         –        Remy Øvereng

11.Astrid Kristensen     –        Geir Thoresen

12.Åse Bergseng           –        Erna Skaugrud

13.Brit Sandlie              –        Lone Emilie Jevne

14.Tore Tellefsen          –        Jan Erik Grønvold

15.Stein Bøhmer           –        Marianne Sten

16.Eva Gulbrandsen    –        Gunnar Kvifte

17.Åse Marit Holmen   –        Grethe Tørrisplass

18.Øystein Ringnes       –        Brit Olaug Monserud

19.Svein Dahl               –        Magnus Thoresen

20.Wenche Bjerke        –        Tove Aamodt

21.Per Moen                 –        Gerd Rygg

22.Berit Tellefsen          –        Torbjørn Solberg

23.Haldis Aalvik Thune –       Sverre Thune

24.Liv Berg                   –        Terje Sandlie

25.Gro A. Karlsen        –        Reidun Tuftin

26.Jan Kristoffersen     –        Kåre Brenna

27.Grethe Solvang        –        Leif Berg

28.Per-Arne Jensen      –        Toril Knive Berg

29.Rigmor Myhre         –        Frank Nyhuus

30.Else Marie Bogen    –        Britt-Ellen Halse

31.Grethe Karin Hansen-      Liv Gjerdingen

32.Trine H.Skougstad  –        Haldis Roskifte

33.Arild Martinsen       –        Merete Sandlie

34.Karin Clausen         –        Bente Ihlen

35.Arne Thorvaldsen   –        Emil Krangnes

36.Ragnhild Holen       –        Ragnar Gulbrandsen

37.Knut A.Nilsen          –        Kirsten Bakken

38.Torill Munkerud     –        Madeleine S.Nettum

39.Karl Munkerud       –        Erland Johnsen

40.Grethe J.Haugen     –        Harald Bunes

41.Odd Edvardsen       –        Hroar Sanna

42.Per Ragnar Tuftin   –        Geir Selte

43.Ståle Fines                –        Per Stubbraaten

44.Vidar Skjeggerud    –        Robert Hansen

45.Tage Hybertsen       –        Paul Meier

46.Karl Hermod Aarøen-      Kjell Arne Lilleland

47.Ole Jonny Kongsmo –        Kjersti Hovland

48.Olav Relling             –        Elis N.Karlsen

49.Aril Bekkåsen          –        Gunn Lene Karlsen

50.Sidsel B.Solberg       –        Magne Nilsen

51.Kjell Håkenrud       –        Bjørn Aaserud

52.Rolf Arne Strand     –        Bente Strand

53.Roar Helgesen          –        Berit Hvinden Dahl

54.Viktoria Moen         –        Bjørn Steinar Tuftin

55.Kari Rustad             –        Eline Strand

56.Arnt Myrann           –        Cecilie Tomter

57.Kirsti Kringhaug     –        Gunnar Bergan

58.Sidsel E.Olsen          –        Terje Bratlund

59.Torkil Myrvold        –        Ida Marie Dahl

60.Tonje C.Schjelderup-        Knut Olberg

61.Frank Sandli            –        Bjørg Gårdhammer

62.Gunhild Krangnes   –        Ingebrigt Rygg

63.Kristin Amundsen   –        Trond Jørgensen

64.Asbjørn Solvang      –        Reidar Olsen

 

Reservekamper som blir tellende hvis hele par er fraværende:

1.Laila Thorud            –        Runa Olberg

2.Jonn Olav Eriksen    –        Egil Jacobsen

3.Marit Stubbraaten   –        Karin Loe

4.Kari R.Bjørnstad     –        Turid Kvifte

5.Trinelise Østvang     –        Synnøve Langholm

6.Oliver Tørrisplass     –        Svein Amundsen

7.Lars Hvalsmarken   –        Mette J.Jevne

 

Kampene utkjempes på Børdalsmoen 21.5.               

 

CUPEN !

HER KAN DU SJEKKE OM DU ER KVALIFISERT FOR 1.RUNDE OG HVILKET NUMMER DU HAR PÅ KAMPLISTA.

Amundsen,Kristin                 63

Bakken,Kirsten                      37

Bekkåsen,Aril                        49

Berg,Leif                                27

Berg,Liv                                 24

Berg,Toril Knive                    28

Bergan,Gunnar                     57

Bergseng,Åse                         12

Bjerke,Wenche                      20

Bogen, Else Marie                  30

Bratlund,Terje                       58

Brenna,Kåre                          26

Bunes,Harald                        40

Bøhmer,Stein                         15

Clausen,Karin                       34

Clausen,Petter                        10

 

Dahl,Berit Hvinden               53

Dahl,Ida Marie                      59

Dahl,Svein                             19

Dølerud,Anne Lise                 5

Edvardsen,Odd                     41

Fines, Ståle                             43

 

Gjerdingen,Liv                      31

Gjerstad,Per Olav                  4

Grønvold,Jan Erik                14

Gulbrandsen,Eva                   16

Gulbrandsen,Ingrid               1

Gulbrandsen,Jan Arild          7

Gulbrandsen,Ragnar             36

Gårdhammer,Bjørg               61

 

Halse,Britt-Ellen                    30

Hansen,Grethe Karin            31

Hansen,Robert                       44

Haugen,Grethe J.                   40

Helgesen,Roar                       53

Holen,Ragnhild                     36

Holmen,Åse Marit                 17

Hovland,Kjersti                     47

Hybertsen,Tage                     45

Håkenrud,Kjell                      51

 

Ihlen,Bente                             34

Jensen,Per-Arne                    28

Jevne, Lone Emilie                 13

Johnsen,Erland                     39

Johnsrud,Eilert                      3

Jørgensen,Trond                   63

 

Karlsen,Elis N.                       48

Karlsen,Gro A.                      25

Karlsen,Gunn Lene               49

Kongsmo,Ole Jonny              47

Krangnes,Emil                       35

Krangnes,Gunhild G.            62

Kringhaug,Kirsti                   57

Kristensen,Astrid                   11

Kristoffersen,Anne-K.           9

Kristoffersen,Jan                   26

Kristoffersen,Marlene           6

Kvifte,Gunnar                       16

Larsen,Arild                          1

Larsen,Oddvar                      2

Lilleland,Kjell Arne               46

 

Martinsen,Arild                     33

Meier,Paul                             45

Moen,Erik                             5

Moen,Per                               21

Moen,Viktoria                       54

Monserud,Brit Olaug            18

Monserud,Erik                      2

Munkerud,Karl                     39

Munkerud,Torill                   38

Myhre,Rigmor                       29

Myrann,Arnt                         56

Myrvold,Torkil                      59

Nettum,Madeleine S.             38

Nilsen,Knut A.                       37

Nilsen,Magne                         50

Nyhuus,Frank                       29

 

Olberg,Knut                          60

Olsen,Reidar                          64

Olsen,Sidsel E.                       58

Pedersen,Eva Solnes              4

Pedersen,Anne Lene              8

 

Relling,Olav                           48

Ringnes,Øystein                     18

Roskifte,Haldis                      32

Rustad,Kari                           55

Rygg,Gerd                             21

Rygg,Ingebrigt                      62

 

Sandli,Frank                          61

Sandlie,Brit                            13

Sandlie,Merete                       33

Sandlie,Terje                         24

Sanna,Hroar                          41

Schjelderup,Tonje Celine      60

Selte,Geir                               42

Skaugrud,Erna                      12

Skjeggerud,Vidar                  44

Skougstad,Trine H.                32

Solberg,Sidsel B.                    50

Solberg,Torbjørn                   22

Solvang,Asbjørn                    64

Solvang,Grethe M.                 27

Solvang,Thorbjørn                6

Steinkjer,Elisabeth                3

Sten,Marianne                       15

Strand,Bente                          52

Strand,Eline                          55

Strand,Rolf Arne                   52

Stubbraten,Per                      43

 

Tellefsen,Berit                        22

Tellefsen,Nathalie F.              8

Tellefsen,Tore                        14

Thoresen,Geir                        11

Thoresen,Magnus                  19

Thoresen,Marianne R.           7

Thorvaldsen,Arne                  35

Thune,Haldis Aalvik             23

Thune,Sverre                         23

Tomter,Cecilie                       56

Tuftin,Bjørn Steinar              54

Tuftin,Per Ragnar                 42

Tuftin, Reidun                       25

Tørrisplass,Grethe                 17

Østvang,Helge                       9

Øvereng,Remy                       10

Aamodt,Tove                         20

Aarøen,Karl Hermod            46

Aaserud,Bjørn                       51