Odd’s kommentarer fra løp nr. 4

SEKS NULLER I NYE NOR-REG OMGIVELSER .

 

Med NOR-REG på arrangørplakaten tenker en seg gjerne Hensmoen og langt asfaltstrekk i utgangen, men det var en gang, for nå er bedriften å finne på Hverven moen. Dermed er dette bynære området arena for to av sesongens 24 løp. Et annet startsted enn Viken Skog,men noen paraleller i de to løypene på henholdsvis drøye 1 og 2 km. Til og med fint raket i skogstraseen, hører vi. 184 deltakere i litt hustrig temperatur, men ikke mindre smultringjaktmotivert av den grunn. Seks av deltakerne «vant» nullgevinsten denne tirsdagskvelden. Knut Olberg styrer mot et trettitall med sin 28.,og nok en av gutta med lang fartstid,Øystein Ringnes fikk allerede sesongens andre, og det betyr 22 totalt. Erland Johnsen har vi også funnet jevnt i løypene i mange år, og nå står det 18 i hans regnskap.Anne Marit Sundberg og Grethe Solvang er også navn med velkjent klang og her var det nuller nr.16 og 15 som er i «boks».Som helt fersk i nulløpsløypene kan vi gratulere Gitte Ozgowies med sin første null. Hun var eneste dame som kom feilfritt gjennom langløypa. En registrerer ellers relativt høye tall blant mange vel etablerte, som nok bør ha full skjerping når det på tirsdag er 1.cuprunde på Hensmoen. Da er det snakk om vinn eller forsvinn i den konkurransen.